Tre vil få stor plass i fellesarealer i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/StatsbyggNorsk tre får en dominerende plass inne i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/StatsbyggNorsk tre får en dominerende plass inne i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/StatsbyggNorsk tre får en dominerende plass inne i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

Nytt regjeringskvartal: Utelukker tre i fasade og bærende konstruksjoner - men innvendig får norsk tre stor plass

Strenge sikkerhetskrav setter grenser for bruk av tre i bærende konstruksjoner og fasader, men Statsbygg og arkitekt Gudmund Stokke lover at norsk tre vil prege store deler av regjeringskvartalets innvendige fellesarealer.

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg-prosjektet nytt regjeringskvartal.

Bruk av tre og materialer som reduserer CO2-avtrykket har vært et uttalt mål for det nye regjeringskvartalet fra både regjeringen og Stortinget.

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innovasjon Norge, inviterte Statsbygg derfor trenæringen til dialog og samarbeid om utvikling av kommersielle og konkurransedyktige løsninger for bruk av tre innvendig i bygg.

Den digitale konferansen ble arrangert onsdag.

Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen sa i sin innledning at strenge sikkerhetskrav i prosjektet har utelukket bruk av tre i fasade og i bærende konstruksjoner, men han understreket at tre likevel får en sentral plass i prosjektet.

– Det er flere områder i dette prosjektet der vi ønsker å bidra til utvikling og innovasjon. Utstrakt bruk av tre er definitivt ett av disse områdene, sa Knut Jørgensen under leverandørkonferansen.

Tre i fellesarealer

Arkitekt Gudmund Stokke i Team Urbis og Nordic Office of Arcitechture. Arkivfoto.

Til tross for at tre er utelukket som materiale i fasade og bærende konstruksjoner, sier arkitekt Gudmud Stokke fra Team Urbis og Nordic Office of Arcitechture at de vil bruke mye tre – spesielt i fellesarealene – i alle de nye byggene i regjeringskvartalet.

Han er overbevist om at den norske treindustrien vil få en rekke spennende oppgaver å bryne seg på i årene som kommer.

– Bærende treverk lar seg ikke gjøre med de rammebetingelsene vi har, men inne i byggene er det muligheter for å skape fine ting. Strategien er å bruke en enkel matieralpalett med noen få utvalgte materialer. Bruk av tre, stein og betong gir varighet, ro og konseptuell klarhet, sier Gudmund Stokke om materialvalgene.

Overfor Byggeindustrien legger Stokke ikkje skjul på at han har store forventninger til det kommende samarbeidet med den norske leverandørindustrien.

– Tre blir viktig i fellesarealene. Vi ønsker å bruke tre på en måte som blir varig. Samtidig skal det være fint å se på, og godt å ta på, sier Stokke.

Designet innvendig vil kreve en fremoverlent bransje, mener arkitekten.

– Vi legger opp til et design som har krevende geometri og overflater. Dette er interiør som skal vare i 75 til 100 år, så det er viktig å få gjort de riktige valgene for overflatebehandling og solid montering, sier Stokke.

Vil oppmuntre til trappebruk

Under leverandørkonferansen viste Gudmund Stokke blant annet frem vestibyler, møterom, ganger og andre fellesarealer som kantiner og flerbrukshall der det er et stort innslag av tre i både gulv, vegger og himlinger.

I tillegg legger man opp til flere stilrene trapper i tre.

– Under koronapandemien har det vært begrensninger for antall personer som kan kjøre heis sammen. Det har illustrert hvor viktig trapperommet er. Vi ønsker flotte trapper som gjør at folk i større grad velger trapp fremfor heis. Det mener vi har flere positive sider i et folkehelseperspektiv, sa arkiteten under leverandørtreffet.

Han er overbevist om at den norske treindustrien vil være i stand til å levere det de etterspør.

– Det vil kreve mye, men når vi kombinerer våre ønsker med treindustriens kompetanse, har jeg store forhåpninger om å få dette til. Det er mange flinke folk som jobber med tre i spredt utover hele Norges land, og vi håper og tror dette vil prosjektet vil være med å heve den norske leverandørindustriens kompetanse ytterligere slik at de blir enda mer konkurransedyktige i både inn- og utland i fremtiden, sier Gudmund Stokke.

Hyllevare og innovasjon

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Heidi Finstad i bransjeforeningen Treindustrien deltok på levendørkonferansen og hun lovet at medlemmene hennes skal bidra i prosjektet med både hyllevare og innovasjon.

Hun forventer at prosjektet i regjeringskvartalet vil åpne opp for nye allianser og samarbeid på tvers av både bedrifter og bransjer.

– I vår medlemasse har vi 105 bedrifter som kan bidra til det regjeringen og Statsbygg nå legger opp til. Vi kan både prosessering og industrialisering. Vi har maskiner og teknologi, og vi har tilgang til bærekraftig råstoff, råvarekunnskap og markedskompetanse. I tillegg har vi en rivende utviklingen innenfor interiørprodukter. Det nye regjeringskvartalet er en gyllen mulighet for den norske leverandørindustrien og et utstillingsvindu som kan pushe oss alle i riktig retning, sa Finstad.

Leder for fag og teknologiutvikling, Halvard Høilund-Kaupang.

Også i Norske Trevarer har de store forventninger til Statsbyggs byggeprosjekt.

Leder for fag og teknologiutvikling, Halvard Høilund-Kaupang, sa under sitt innlegg at de ser på regjeringskvartalet som en kjempemulighet for trevarebedriftene og at det kan åpne dører inn i det offentlige prosjektmarkedet for mange av de 300 bedriftene som utgjør Norske Trevarer.