"Fiskerne" skal intergreres i fasaden av A-blokken. Blant annet vil denne inngangen bli brukt for VIP-gjester som skal loses inn i et nytt VIP-anlegg i Regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg"Måken" får en sentral plass i vestibylen i A-blokken og vil stå på nesten samme geografiske sted som i dag. Illustrasjon: Team Urbis/StatsbyggA-blokka i regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/StatsbyggOversiktsbilde av det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

De første illustrasjonene: Slik skal Picassos kunst integreres i det nye regjeringskvartalet

Det første som møter fremtidige VIP-gjester på vei inn i det nye regjeringskvartalet, vil være Pablo Picasso og Carl Nesjars kunstverk «Fiskerne». Plasseringen er anbefalt av KORO og Picassos arvinger.

Arkitekt Gudmund Stokke viste frem nye illustrasjoner av Regjeringskvartalet der Picassos kunst er integrert. Arkivfoto.

Under leverandørkonferansen for trebruk i det nye regjeringskvartalet, viste arkitekt Gudmund Stokke fra Team Urbis og Nordic Office of Arcitechture frem flere nye illustrasjoner fra det nye regjeringskvartalet.

Blant annet viste Gudmund Stokke illustrasjoner av A-blokka som skal bygges i området der Y-blokka er plassert i dag.

De nye illustrasjonene viser at Pablo Picassos «Fiskerne» vil få en sentral plassering i fasaden ved inngangspartiet av A-blokka i det nye regjeringskvartalet.

«Måken», som i dag dekorerer vestibylen inne i Y-blokka, skal integreres i den nye vestibylen i den samme blokka.

– Det er ingen hemmelighet at det er her vi har tenkt å plassere Picassos kunst, men det er nok mange som ikke har fått det med seg med tanke på alle de diskusjonene som har vært omkring riving og bevaring av Y-blokka, sier arkitekt Gudmund Stokke til Byggeindustrien.

Ifølge arkitekten vil A-blokka blant annet huse et nytt VIP-anlegg.

Dermed vil Picassos kunst være det første som møter VIP-gjester som besøker regjeringen.

Anbefalt av KORO og Picassos arvinger

Kommunikasjonsleder i Prosjekt Nytt Regjeringskvartal, Pål Weiby, i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Statsbygg bekrefter plasseringen overfor Byggeindustrien.

– Dette er en plassering som er anbefalt av KORO og Picassos arvinger, og det er en anbefaling som regjeringen har fulgt i sin beslutning, sier Statsbyggs kommunikasjonsleder i Regjeringskvartalet, Pål Weiby.

Ifølge Gudmund Stokke har Team Urbis samarbeidet lenge med den statlige etaten Kunst i offentlige rom (KORO) i arbeidet med å finne de mest egnede og verdige plassene for Picassos kunst.

– Nå vil kunsten få en fremtredende posisjon midt i hjertet i regjeringskvartalet, sier Stokke.

– «Fiskerne» skal plasseres like ved der den er i dag, men kunsten vil nå vende mot Einar Gerhardsens plass i stedet for Johan Nygaardvolls plass. «Måken» vil henge i publikumsområdet av bygget, nesten på samme geografiske sted som den gjør i dag, sier Gudmund Stokke.

Bærekonstruksjonen tilpasset kunsten

Ifølge arkitekten er plasseringen av kunstverkene endelig. Bærekonstruksjonene i A-blokka er allerede tilpasset de tunge lastene.

– Betongplaten veier i overkant av 100 tonn, og bærekonstruksjonene er tilpasset slik at kunsten vil henge der på en harmonisk måte, sier Stokke.

Kunsten nede i juli

Ifølge Statsbygg er arbeidene med å ta ned kunsten fra Y-blokka allerede godt i gang. Arbeidene begynte rundt påsketider, og vil være fullført i juli.

– Riverarbeidene i Y-blokka går noe saktere enn normalt, fordi kunsten skal tas ut med minst mulig risiko. Enkelt forklart er dette en trinnvis prosess der man blant annet monterer stål på baksiden av kunsten, plasserer et jekketårn i underliggende etasjer, før man får stålet over i en bunn- og sideramme. Deretter kan kunstverket etterhvert skjæres løst fra bygget, sier Pål Weiby.

Kunstverket «Fiskerne» er laget av den norske kunstneren Carl Nesjar etter tegning av Pablo Picasso, og pryder hele endeveggen på Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo.