Nytt fra Lexow

Lexow AS introduserer også en helt ny type radiohørselsvern - Hellberg Relax, med automatisk søking og innstilling. Når hørselvernet slås på vil den innstille seg på de sterkeste stasjonene i området (som en RDS radio).

Disse stasjonene blir da automatisk forhåndsinnstilt og en kan med en knapp velge stasjon. Når stasjonen er valgt vil den fin-innstille seg mot denne stasjonen kontinuerlig. Dette gjør mottakingen meget god og hørelvernet utrolig enkel å betjene. Det siste er viktig for sikkerheten, fordi det er viktig å ha konsentrasjonen om arbeidet, ikke på radioen. Hørselvernet fås i tre varianter hvor den mest eksklusive har en mer avansert radio, samt innebygget mikrofoner som muliggjør kommunikasjon med andre.