Elisabeth Nordhammer Preus (fra venstre) og Ina Grieg Eide i Multiconsult, Mozhgan Tavakolifard i AI Alchemy Hub og Marianne Ellila i Multiconsult. Foto: Multiconsult

Elisabeth Nordhammer Preus (fra venstre) og Ina Grieg Eide i Multiconsult, Mozhgan Tavakolifard i AI Alchemy Hub og Marianne Ellila i Multiconsult. Foto: Multiconsult

Nytt FDV-verktøy gjør dokumentsjekken automatisk

Standarder og rapporter saumfares, tekst og tegninger tolkes, og med menneskelig fagekspertise knyttes den digitale informasjonen sammen. Det nye KI-verktøyet MultiSecure, utviklet av Multiconsult i samarbeid med norske AI Alchemy Hub, kan automatisk sjekke FDV-dokumentasjonen, flagge mulige brudd og hva de bryter med, samt foreslå nødvendige endringer.