Slik ser Helen & Hard arkitekter for seg at den nye urbane bydelen på Fornebu kan bli. Illustrasjoner: Helen & Hard/Tegmark
Slik ser Helen & Hard arkitekter for seg at den nye urbane bydelen på Fornebu kan bli. Illustrasjoner: Helen & Hard/Tegmark

Nytt byområde med 700 boliger i startgropa på Fornebu

Nå starter utviklingen av det første urbane området på Fornebu. «Flytårnet» stasjon skal bli et levende sentrum med over 700 boliger.

OBOS har nylig gjennomført en arkitektkonkurranse for et av et av de tre framtidige urbane sentrumsområder på Fornebu. Feltet, som har fått det foreløpige navnet “Flytårnet stasjon”, ligger mellom Fornebubanen og det gamle flytårnet.

Juryen har landet på forslaget fra Helen & Hard arkitekter, som får mulighet til å jobbe videre med planprosessen og utviklingen av prosjektet. Vinnerforslaget er et utgangspunkt for den videre utviklingen av området, ifølge en pressemelding fra OBOS.

Nå startet et omfattende arbeid med lokal medvirkning, planlegging og planprosesser. Går alt etter planen kan de første beboerne flytte inn i 2027.

Fire arkitektteam ble invitert til å delta i et parallelloppdrag i vår. Deltakerne var White Arkitekter, MAD Arkitekter, A-lab arkitekter og arkitektkontoret Helen & Hard.

— Flere av forslagene er på et meget høyt nivå. Vinnerforslaget “Rotfeste” har helt unike kvaliteter og viser hvor bra dette urbane strøket kan bli, sier Kristine Tveitnes, administrerende direktør i OBOS Fornebu, i meldingen.

Juryen begrunner valget av “Rotfeste” med at forslaget viser spennende arkitektur og urbane kvaliteter som ikke finnes på Fornebu i dag, og at det også videreutvikler områdets identitet.

Juryen mener også at vinnerforslaget svarer best på føringene fra kommunen for blant annet bærekraft og miljø, samtidig som lokale behov i den fremtidige byutviklingen blir ivaretatt. Forslaget fra Helen & Hard er laget i samarbeid med SLA Landskapsarkitekter og Asplan Viak.

Den drøyt 30 mål store tomten kan etter planen få mellom 700 og 800 leiligheter. Vinnerforslaget legger opp til en variert bebyggelse i ulike høyder, hvor arkitektene også har sett på muligheten for å etablere et signalbygg på inntil 15 etasjer, som et virkemiddel for å skape variasjon. Mellom husene legges det opp til attraktive uteområder med plasser og torg med et mangfoldig tilbud av kafeer, butikker og kultur.

Bebyggelsen er organisert i kvartaler, på en måte som gjør at flest mulig boliger får utsyn mot fjorden.

Den vedtatte kommunedelplanen legger også opp til at området skal ha mange arbeidsplasser. Og det skal tilbys leiligheter med sosialt bærekraftige modeller som Deleie og Bostart som gjør at flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

— Vi ser også for oss at det kan bli plass til skole og kanskje en flerbrukshall. Vi ønsker dialog med fylkeskommunen om etablering av en videregående skole på flytårnområdet. Vi tror dette kan bli et flott tilskudd til Fornebu, sier Tor Evert Lindeland, utviklingsdirektør for OBOS Fornebu.