Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) opplyser at det gjøres endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder hjemmekontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) opplyser at det gjøres endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder hjemmekontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nye regler for hjemmekontor

Bruken av hjemmekontor har økt de seneste årene, og arbeidsmiljøloven justeres som følge av dette, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier Mjøs Persen (Ap).

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022 og omfatter blant annet en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra, og at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.