I august førte kraftig regnvær til overvann og stengte veier flere steder i Oslo.Her står en bil forlatt under togbroen ved Skøyen stasjon i Oslo. Foto: Erik Flaaaris Johansen / NTB

I august førte kraftig regnvær til overvann og stengte veier flere steder i Oslo.Her står en bil forlatt under togbroen ved Skøyen stasjon i Oslo. Foto: Erik Flaaaris Johansen / NTB

Nye regler for håndtering av overvann trer i kraft fra nyttår

De årlige skadekostnadene som følge av overvann er beregnet til mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner i året, og uten forebyggende tiltak forventes summene å øke betydelig. Fra 1. januar 2024 trer nye bestemmelser om håndtering av overvann i kraft.

Overvann er vann fra nedbør eller snøsmelting som ikke siger ned i grunnen. Når vannet renner på overflaten, kan det skade bygninger og infrastruktur. I verste fall kan det stå om liv og helse, ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

De skriver i en pressemelding at de totale skadekostnadene på bygg og anlegg som følge av overvann i dag ligger på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner per år. Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som følge av overvann, vil dobles de neste 40 årene.

– Vil ha stor effekt

Målet med de nye reglene er at løsningene for å håndtere overvann skal kunne stå imot nedbøren i framtiden. Reglene sier at beregninger skal gjøres ut fra nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall. Det vil si at man skal ruste seg for den kraftigste nedbøren man regner med kommer i løpet av 100 år.

DiBK har hjulpet Kommunal- og distriktsdepartementet i deres forskriftsarbeid for håndtering av overvann.

– Heldigvis er det mye vi kan gjøre som ikke koster så mye, men som likevel vil ha stor effekt. Av og til kan det være så lett som å bytte ut asfalt med grus, plen eller andre drenerende dekker som hjelper til med at vannet blir infiltrert i grunnen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK i pressemeldingen.

Gjelder for hele landet

De nye kravene om håndtering av overvann gjelder for hele landet, men bare hvis kommunene ikke har vedtatt egne krav i arealplanene sine.

- Det nye regelverket vil i større grad sikre at nye byggeprosjekter er tilpasset klimaet i framtiden. Samtidig åpner vi for at kommunene selv kan lage egne forskrifter, basert på lokale forhold. Uansett vil de nye reglene sørge for at vi vil være bedre forberedt på et våtere og villere vær i framtiden, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.