Nye prosjekter for bolig, bygg og anlegg i 2005

Her får du en oversikt over Enova-tilsagn til prosjekter i 2005.

Prosjekttittel Tilskuddsmottaker Støttebeløp 1 Fremtidens bygg - Høstkonferanse 2004 Morgendagens Eiendomsmarked Hambra Rådgiving 50 000 2 Pilestredet Utsyn Boliger Pilestredet Utsyn AS 310 000 3 Energiriktig nybygging av hotell Choice Hotels Scandinavia AS 341 000 4 Forsyningsprogram NTNU NTNU 2 100 000 5 Enøk i togdrift - NSB Enøkinvesteringer og energiledelse togframdrift, togoppvarming og klimaformål i kupeene NSB 12 000 000 6 Boligprodusenter i nettverk for økt energistandard i boliger Boligprodusentenes forening 10 000 000 7 Utskifting av lysarmaturer med kvikksølvdamplamper i Oslo 6000 armaturer Hafslund Nett AS 750 000 8 Aker Sykehus AF (Aker- Gaustad og Ski Sykehus) Aker Universitetssykehus HF 2 000 000 9 Energiprogram T. Klaveness Eiendom/NEAS NEAS AS 310 000 10 Energiprogram - kjøpesentre Olav Thon Gruppen Olav Thon Holding AS 2 120 000 11 Dr. Holms Hotel Fische ASA 375 000 12 Energibesparelser på marinens fartøyer ved landligge Forsvarsbygg Markedsområde Bergen 500 000 13 Energiprogram - boligblokker og boligbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF 1 100 000 14 Enøk Sauherad Kommune 2005 Sauherad kommune 190 000 15 Tinfos Hallen Tinfos AS 280 000 16 Fremtidig energibruk ved Høgskolen i Bergen Statsbygg 660 000 17 Prosjekt: Kulturbyen i Fredrikstad Bøckmann Eiendom AS 450 000 18 Enøktiltak Grålum Skole Sarpsborg kommune Eiendom 260 000 19 Enøktiltak Hafslund og Tindlund Skoler Sarpsborg kommune Eiendom 310 000 20 Nytt sykehjem Råde Råde kommune 185 000 21 Nytt sykehjem i Fredrikstad Fredrikstad kommune 380 000 22 Enøk eksisterende bygninger Vestagder fylkeskommune, Sparebanken Sør Spector AS 161 000 23 Bruk av fornybar energi ved museumssenteret i Salhus Hordaland Fylkeskommune 140 000 24 Rehabiliteringssenter - Nord Norges Kurbad, Tromsø Nord-Norges Kurbad AS 400 000 25 Energikutt i Coop Øst BA Coop Øst BA 775 000 26 Rehabilitering av varmesentraler i kommunale bygg i Ski Ski kommune 463 000 27 Installasjon av SD anlegg for 33800 kvm i Arendal Kommune Arendal kommune 250 000 28 Overgang til vannbåren varme, fornybare energikilder Trondheim Eiendom 4 875 000 29 Lyssetting av Fredriksten Festning i Halden Østfold fylkes tusenårssted 100 000 30 Investeringstiltak Bjørnsonskvartalet Bjørnsonskvartalet AS 970 000 31 Oppfølging av Isobo og Mesterhus Lavenergi Norges byggforskningsinstitutt 190 000 32 Trøbakken - energiriktige boliger med vannbåren varme Skanska Bolig AS 465 000 33 Langkaia 1 - enøk Entra Eiendom AS 816 000 34 Energiprogram for Asker Kommune Asker kommune 3 000 000 35 Enøknettverk i Kragerø, Drangedal og Bamble Perpetum Energi og Miljø AS 315 000 36 Energiprogram i Malvik Kommune Malvik kommune 275 000 37 Jæktbyn AS, trinn 1 AV 11 Jæktbyen AS v/Norum Eiendom AS 900 000 38 Energiprogram Eidsvoll Kommune 2005 - 2007 Eidsvoll kommune 400 000 39 Energieffektiv, miljøriktig og sikker drift kirkebygg i Nord-Østerdalen - Kirkens Arbeidsgiverprogram Kirkens Arbeidsgiverforening 128 000 40 Utskifting av gatelysarmatur - Sarprsborg Sarpsborg kommune Eiendom 400 000 41 Energieffektiv utebelysning - Drammen, Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker Kommune Drammen kommune 1 050 000 42 Fase 2, St. Olav Hospital, energieffektivt sykehus. Helsebygg Midt-Norge 345 600 43 Energieffektivisering i AS Oslo Sporveier Oslo Sporveier 6 540 000 44 Sjøvannsbasert varmepumpeanlegg - Inndyr Gildeskål kommune 270 000 45 Revidert biobrenselfyrt nærvarmeanlegg i Andebu Andebu kommune 330 000 46 Energieffektive bygninger på Lerkendal i Trondheim Skanska Bolig AS 900 000 47 Søknad om tilskudd til lavenergiboliger Jåtten øst Stavanger Eiendom 470 000 48 Blåbygget Tinfos Invest AS 59 000 49 Ringebu Ungdomsskole Ringebu kommune 380 000 50 Energiprogram City Syd City Syd AS 230 000 51 Enøknettverk i Ålesundregionen Ålesundsregionens utviklingsselsap IKS 2 520 000 52 Energieffektivitet i landsdekkende møbelkjede Skeidar AS 540 000 53 Energieffektivitet i Norsk Scania AS Norsk Scania AS 430 000 54 Energibruk eksisterende bygninger Coop Nordfjord og Sunnmøre BA 320 000 55 Energinettverk Gjensidige Nord Forsikring Gjensidige NOR Forsikring v/Glitne Eiendom AS 1 120 000 56 Energinettverk Vesta Forsikring Vesta Forsikring AS 215 000 57 Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Grønn Byggallianse 150 000 58 Enøktiltak i jernbaneverket - utvidelse av eksisterende søknad Jernbaneverket 2 300 000 59 Rehabilitering av varmesentral ved Finstad Skole i Ski Ski kommune 170 873 60 Vetco nybygg, Stavanger Seabrokers AS 910 532 61 Enøk tiltak for isbaner Demp AS 353 000 62 Sykehuset Østfold, Halden og DPS Åsebråten Sykehuset Østfold HF 870 000 63 Energieffektivitet i Helse Førde HF Helse Førde HF 400 000 64 Energiledelse og investeringsstøtte Entra Eiendom Entra Eiendom AS 3 006 000 65 Vadsø kommune - miljøbygget enøk Vadsø Kommune 186 337 66 Ingvald Ystgaards veg 23 - energieffektivt bygg YIT Building System AS 130 000 67 Undervisningsbygg ENØK Undervisningsbygg Oslo KF 2 500 000 68 Forskningsparken Rambøll Norge AS 1 100 000 69 Eide Handel Ombygging Eide Handel 359 000 70 Rehabilitering av belysningsanlegg - sentralblokken Haukeland, Helse Bergen Helse Bergen HF 1 700 000 71 Fortsetteslsesnettverk for Kongsberg Næringspark (KNP) Kongsberg Næringspark 4 100 000 72 Liv eiendom AS Leksvik Industriell Vekst Eiendom AS 496 500 73 Energieffektiv karm og ramme NorDan 800 000 74 Energieffektiv utebelysning - Drammen, Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker Kommune Drammen kommune 420 000 75 Styring, overvåking og registrering av energibruken i gatelys i Bodø Kommune 900 000 76 Energieffektivitet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune 744 000 77 Amfi Moss Amfi Drift AS 462 000 78 5 Byggeiere i Oslo/Akershus Akershus Enøk og Inneklima AS 750 000 79 Statsbygg Øst Regjeringskvartalet Statsbygg 1 370 000 80 Lunner kommune. Investeringsstøtte Lunner barneskole - Solheim Lunner kommune 380 000 81 Skanska Norge AS. Investeringsstøtte til Persbråten Skole i Oslo SG Finans AS 380 200 82 Skanska Norge AS. Investeringsstøtte til Høybråten Skole i Oslo SG Finans AS 316 300 83 Ingebrigtsens Kjøtt AS - utvidelse/ombygging Ingebrigstsen Kjøtt AS 285 000 84 Sundland konvertering ROM Eiendomsutvikling 550 000 85 Hei Helse Sør - Helhetlig energiinnovasjon Helse Sør Helse Sør RHF 4 800 000 86 Energifokus i Tysvær Kommune Tysvær kommune 690 000 87 Energireduksjon i Steen & Strøms kjøpesentre Steen & Strøm Norge AS 4 700 000 88 Forbedringsprosjekt innen enøk COWI AS 1 400 000 89 Eksisterende bygninger tilhørende Sparebank 1 Sparebank 1 gruppen AS 650 000 90 SD-anlegg Gran kommune Gran kommune 275 000 91 Kommunale yrkesbygg i Sør Rogaland - revidert søknad PDS Klimakonsult AS 320 000