«Nye Oslo» tar form i Bjørvika

Det har vært en enorm utvikling av Bjørvika-området de senere årene – og det gjenstår fortsatt mye arbeid gjennom mange år før den nye delen av Oslo står ferdig utbygd.

Hver dag skjer det forandringer i Bjørvika-området. Det pågår fortsatt arbeider i den såkalte Barcoderekka, eller Operakvarteret, som har gitt området en helt ny identitet. Dessuten fortsetter utbyggingen av kulturbyggene i området. Det er nå allerede sju år siden operaen, som på mange måter startet hele utviklingen av denne delen av Oslo, sto ferdig. Nå er byggingen også i gang med både Deichmanske og det nye Munch-museet. I tillegg skal det klargjøres for utbygging av en rekke leiligheter – samt at utbyggingen av Sørenga begynner å nærme seg slutten. Det har også vært en enorm omlegging av trafikksystemet i området – med byggingen av Operatunnelen som det store grepet.

Det har dermed vært en svært hektisk aktivitet i området over lang tid – og dette vil fortsette med uforminsket styrke i lang tid fremover. Det er ikke tvil om at det foregår en enorm verdiskaping i området. Mange milliarder er investert og skal investeres i tiden fremover.

Torsdag ble det kjent at Oslo S Utvikling (OSU) har kjøpt ytterligere to tomter i Bjørvika av HAV Eiendom. Dette vil gi mulighet for utbygging av nye 340 boliger i områder. Dette ser ut som et spennende konsept, der det blant annet skal etableres sjøkanaler og -basseng mellom husene. OSU eier allerede flere omkringliggende tomter i Bispevika, og kan nå styre den videre utviklingen. Totalt skal OSU bygge hele 1.500 boliger i Bispevika.

Det er dermed liten tvil om at det vil bli et yrende folkeliv i området når hele utbyggingen står ferdig. I tillegg til boliger skal det etableres en rekke butikker og serveringssteder – og hele denne utbyggingen kommer i tillegg til Operakvarteret. Når hele området er regnet som helt utbygd, skal det inneholde ca. 5.000 boliger og ca. 20.000 arbeidsplasser.

Det er fortsatt litt vanskelig å forestille seg hvordan hele bydelen vil se ut når den er ferdig utviklet, men det ser helt klart lovende ut – og vil gi Oslo en helt ny dimensjon.