Ny tjeneste fra Prognosesenteret gir innsikt i byggevareetterspørselen tre år inn i fremtiden

Basert på historie, planer og makroøkonomiske strømninger kan Prognosesenteret forutse etterspørselen for konkrete byggevarer tre år inn i fremtiden. Med det nye analyseverktøyet som nå lanseres, skal alle på enkelt vis kunne sjekke sitt eget segment.