Ny sykehusstrid med endelig avklaring

Det har i løpet av de senere årene blitt bygget ut flere nye store sykehus rundt om i landet, og flere er på gang. Tirsdag varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie at det nye Mjøssykehuset skal ligge på Moelv, og dermed ser en årelang plasseringsstrid ut til å nærme seg en slutt.

Ved siden av veibygging er det få ting som opptar nordmenn mer enn hvor våre sykehus er plassert og skal bygges for å møte fremtidens krav og behov. Det er ikke spesielt vanskelig å skjønne. Vi er alle opptatt av sikkerhet samt egen og andres helse, og avstand og tilgjengelighet på god og rask helsetjeneste er noe alle har en mening om. De senere årene har dette vært et hett stridstema i mange ulike regioner rundt om i landet. En ny sykehusstruktur har gitt flere utfordringer, og mange opprør. Dette har omfattet både eksisterende sykehus og deres fremtid, men ikke minst plasseringen av nye sykehus og hvor de skal lokaliseres, og hvem som eventuelt da mister sine nåværende tilbud. Det er nok å nevne plasseringen av det nye sykehuset i Møre og Romsdal, som til slutt endte på Hjelset, for å skjønne hvilken temperatur det kan komme ut av denne typen diskusjoner.

Det har utvilsomt vært sterke følelser sving og mange ulike meninger rundt lokaliseringen av det nye sykehuset på Innlandet også. Ulike alternativer mellom og i de ulike større byene i regionen har vært diskutert, og både Lillehammer, Hamar og Gjøvik har i dag egne sykehus, og har også ment at det nye sykehuset burde ligge nettopp der. Men alternativene som har vært mest oppe i dagen den senere tiden har omfattet en lokalisering i nærheten Mjøsbrua og ikke minst har Brumunddal vært trukket frem, men man endte altså opp i Moelv. Altså et område godt plassert mellom byene, og et kompromiss for å møte alles ønsker. Dermed får ingen av byene sitt nye stor-sykehus, men nå unngår man kanskje også de aller største protestene, og flere får også beholde mange av sine eksisterende tilbud.

Nå legges altså det nye sykehuset til Moelv i Ringsaker kommune. Det er snakk om en enorm investering i Innlandskommunen, og noe som vil kunne skape store ringvirkninger både under selve byggingen, men også i etterkant med tanke på alle arbeidsplassene som legges til sykehuset. Det vil kunne gi området en helt ny dimensjon og bli motoren for en kraftig utvikling av området.

Det er fortsatt langt frem før spaden skal settes i jorda på utbyggingen som er estimert å koste 8,6 milliarder kroner. Nå skal Helse Sør-Øst RHF nå igangsette en såkalt konseptfase.

De fleste store hindre for å kunne planlegge den konkrete utbyggingen synes nå å være av veien, men man vet aldri med denne typen utbygginger. Det kan komme opp momenter som forstyrrer bildet og den videre fremdriftsplanen. For er det noe sykehusbygging har lært oss den senere tiden, er det at ting kan skje som endrer hele bildet. Noen suksesshistorier finnes det opplagt, men det finnes dessverre også eksempler på det motsatte. Nå skal det bli spennende å følge den videre fremdriften på gigantutbyggingen i Moelv.