Prosjektet som skal gi ti nye kilometer med dobbeltspor strekker seg fra Sandbukta mot Såstad og Rygge. Prosjektet består av dagsone Sandbukta, Carlbergtunnelen, Moss sentrum, Mossetunnelen og dagsone Rygge. Nå er alt utenom arbeidene i sentrum stoppet. Illustrasjon: Bane Nor

Prosjektet som skal gi ti nye kilometer med dobbeltspor strekker seg fra Sandbukta mot Såstad og Rygge. Prosjektet består av dagsone Sandbukta, Carlbergtunnelen, Moss sentrum, Mossetunnelen og dagsone Rygge. Nå er alt utenom arbeidene i sentrum stoppet. Illustrasjon: Bane Nor

Ny smell for skandaleprosjekt – Bane Nor stanser fysiske arbeider på 9 av 10 kilometer i Moss

Bane Nor har krevd at entreprenøren på 9 av 10 kilometer på jernbaneutbyggingen i Moss stopper alt fysisk arbeid.