Ny runde med lureri

Flere bedrifter har henvendt seg til Norges Eksportråd etter å ha blitt forsøkt lurt av personer fra Ghana og Sør-Afrika. Alle forsøkene har startet med en ordre på flere hundre tusen kroner.

-De har identifisert en del mindre bedrifter med kjente, gode produkter. Etter litt fram og tilbake plasserer de en ordre på noen hundre tusen kronerhos den norske bedriften, sier spesialrådgiver Eivind B. Nyhuus i Norges Eksportråd. Nylig fikk en bedrift i Finnmark en slik ordre på 280.000 kroner fra en person i Ghana. ( ... ) Les hele saken på http://www.eksport.no/cgi-bin/wbch.exe?page_id=5&d_id=14363.