Ny runde i retten om sykehusstriden i Møre og Romsdal

Striden om plasseringen av et nytt sykehus i Møre og Romsdal skal behandles av Frostating lagmannsrett.

Lagmannsretten varslet i november at de vurderte å nekte å la saken bli behandlet i retten, men nå er det altså besluttet at saken får en ny behandling, skriver Romsdals Budstikke.

I desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie at et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde kommune. Dette sykehuset skal erstatte eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde. Planen er at sykehuset skal være klart for innflytting våren 2022.

I 2015 vedtok et enstemmig kommunestyre i Kristiansund å saksøke staten ved Helse Midt-Norge for å få dette vedtaket kjent ugyldig. Kommunen mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da plasseringen av sykehuset ble besluttet.

Inntrøndelag tingrett ga imidlertid ikke kommunen medhold, og Kristiansund anket denne dommen.

Det er foreløpig ikke besluttet når ankesaken skal opp for retten.