–  ÅF og Pöyry har en stolt historie, og vi tar med oss det beste fra begge selskapene inn i AFRY, sier konsernsjef Jonas Gustavsson (t.v) og administrerende direktør Christopher Klepsland. Foto: Malin S. Strandberg

Ny rådgivergigant: ÅF og Pöyry blir AFRY

ÅF og Pöyry har gjort det enkelt når de bytter navn på de to selskapene som ble fusjonert tidligere i år.

I februar i år ble det kjent at rådgiverselskapet ÅF kjøpte opp Pöyry for rundt 6 milliarder NOK. Begge selskapene har en lang historie og er blant de ledende ingeniør- og rådgiverselskapene i Europa. ÅF ble grunnlagt allerede i 1895 i Sverige, mens finske Pöyry ble stiftet i 1958.

Med sine 17.000 ansatte vil konsernet omsette for cirka 20 milliarder SEK i 2019, noe som er en dobling i omsetning de siste tre årene.

Selskapet har vært involvert i en rekke store prosjekter som utbyggingen av Oslo Lufthavn, Bjørvika infrastruktur, Powerhouse Brattørkaia, Politiets beredskapssenter, Munch-museet, Nye Deichmanske hovedbibliotek, Tine Meieriet Bergen og Ny Storbylegevakt i Oslo.

– Med sammenslåingen har vi blitt det største selskapet i vårt marked i Norden. Vi tar med oss det beste fra både ÅF og Pöyry inn i den nye merkevaren AFRY, med en sterk strategisk satsing på bærekraft, sier konsernsjef Jonas Gustavsson til Byggeindustrien.

Skal vokse mer
Han forteller at selskapet skal fortsette å vokse både organisk og gjennom oppkjøp.

– Norge er ett av de viktigste satsingsområdene våre, og hittil i år har vi hatt en samlet organisk vekst på over 20 prosent. Prognosen for 2019 er på 1,6 milliarder NOK, og vi ser at det er et potensial på å kunne vokse seksti prosent de neste tre årene, sier han.

Gustavsson understreker imidlertid at vekst alene ikke er et mål i seg selv.

– Vi må sørge for at vekst er et resultat av at vi gjør jobben riktig. Vi vet at balansen mellom tilvekst og god inntjening er viktig, spesielt i et marked som er sterkt. Det kan være lett at man fokuserer så hardt på omsetning at man taper marginer, sier han.

Christopher Klepsland som er administrerende direktør for AFRYs virksomhet i Norge, forklarer bakgrunnen for at selskapet har vokst såpass mye her hjemme.

– Vi har konsolidert mange enheter i Norge og jobbet veldig mye med kultur, med utviklingen av menneskene som jobber her og med å få større bredde i markedet i det vi holder på med. Det gjelder både infrastruktur, bygg og anlegg, industri – og både private og offentlige kunder. Det å klare å stå støtt når det svinger litt i de ulike konjunkturene har vært en bevisst strategi vi har hatt og som vi har lykkes med, sier han – og legger til:

– Veksten er i mye større grad et verktøy for verdiskaping enn noe annet. Det vi får til av nye folk inn på laget og nye måter å jobbe på er det som gjør at vi er i stand til å løse stadig flere oppdrag, i ulike typer bransjer og håndtere større kompleksitet, sier han.

Bygger sterke merkevarer
Klepsland peker på at deler av tjenestetilbudet nå skal tydeliggjøres enda sterkere gjennom egne merkevarer.

– Advansia som allerede er godt kjent innen rådgivning og prosjektledelse for offentlige og private byggherrer, skal også i fortsettelsen posisjoneres under samme navn, sier han.

I tillegg vil selskapene Light Bureau (lysdesign), Gottlieb Paludan Architechts, efterklang (lyd og vibrasjoner) og AFRY Management Consulting markedsføres som egne merkevarer og tjenester under AFRY-paraplyen.

– Mange av disse selskapene har en x-faktor. De kan komme inn og gjøre gråstein til gull. For oss vil det være en styrke å ha disse som et spesifikt tjenestetilbud og som egen merkevare som vi kan trekke inn i tilbud og prosjekter, sier han.

Bærekraft og samhandling
Med økt globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendringer peker de to AFRY-sjefene på at behovet for bærekraftige løsninger vil være større enn noen gang og at holdbarhet gjennomsyrer hele tankegangen i konsernet.

– Økende kompleksitet og et mangfoldig interessentlandskap krever en ny og helhetlig tilnærming hvor modig lederskap, evne og vilje til samhandling blir nøkkelfaktorer for å utvikle bærekraftige løsninger både for og med kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter, sier Gustavsson.

Både han og Klepsland trekker frem samhandling som en nøkkelfaktor for å skape lønnsomme og gode prosjekter. Ny storbylegevakt i Oslo, som er et prosjekt til 3,2 milliarder kroner, gjennomføres som eksempel i en samarbeidsmodell hvor Advansia har prosjektledelsen med Omsorgsbygg Oslo KF som byggherre og Skanska som entreprenør.

– Når partene kommer tidligere inn i prosessen enn det man vanligvis gjør og fysisk sitter ved siden av hverandre, kombinert med ny arbeidsmetodikk og riktige verktøy, kan det skape mer effektive prosesser, dempe konfliktnivået og skape merverdi, avslutter Klepsland.

Navneendringen til AFRY er gjeldende fra 25. november.