Betongteknolog Kjell Skjeggerud i Heidelberg Materials (fra venstre), markedssjef Stian Rossi i Saferock med  Arve Brekkhus og Sindre Sverdrup Strand i Byggeindustrien. Foto: Frode Aga
Betongteknolog Kjell Skjeggerud i Heidelberg Materials (fra venstre), markedssjef Stian Rossi i Saferock med Arve Brekkhus og Sindre Sverdrup Strand i Byggeindustrien. Foto: Frode Aga

Ny podkast: Kan nye løsninger gjøre betongen grønn?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men verdens sementproduksjon står for enorme klimagassutslipp. Finnes det gode alternativer til den tradisjonelle portlandsementen?

Ifølge Det internasjonale energibyrået IEA er gjennomsnittlige CO2-utslipp på verdensbasis litt over et halvt tonn CO2 per tonn sement. Når FN anslår at det produseres over fire milliarder tonn sement hvert år, er det da snakk om over to milliarder tonn CO2 hvert år fra verdens sementproduksjon.

Men bransjen er i rivende teknologisk utvikling. Hos sement- og betonggiganten Heidelberg Materials jobber man ikke bare med å fange karbon fra sementproduksjonen, men også å utvikle nye alternativer for å få sementandelen ned i betongen.

Betongteknolog Kjell Skjeggerud forteller om selskapets arbeid med å bruke vulkansk aske fra Island for å lykkes med et mer miljøvennlig produkt i stor skala.

Det utvikles også helt nye produkter. Den Stavanger-baserte startup-bedriften Saferock ser på hvordan gruveavfall kan utnyttes som ressurs for å skape et utslippsfritt alternativ til sement. Bedriften har blant annet mottatt 11,5 millioner kroner fra Enova for å bygge en pilotfabrikk for å teste produktet på industriell skala.

− Vi tar de lavest hengende fruktene først, forteller markedssjef Stian Rossi i Saferock.

Hør hele podkasten her.