Fra et av JMs prosjekter. Foto: JM
Fra et av JMs prosjekter. Foto: JM

Saferock og JM inngår samarbeidsavtale

Oppstartsselskapet Saferock og boligbyggeren JM Norge inngikk ved årsskiftet en avtale om testing, pilotering og bruk av Saferocks nyutviklede og alternative betongprodukt, basert på biprodukter fra gruvedrift.

– Som del av målsettingen om 85 prosent reduksjon i sine klimagassutslipp innen 2030, ønsker JM å bidra til innovasjon og utvikling av alternativer til tradisjonell betong. Produksjon av sement står for åtte prosent av klimagassutslipp i verden. Mer enn 50 prosent av JMs klimagassutslipp stammer fra betong i prosjektene som dermed er en nøkkelfaktor i arbeidet med reduserte CO2-utslipp, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi i JM er helt avhengige av teknisk innovasjon fra eksisterende og nye produsenter av sement om utvikling av klimavennlige alternativer. JM ønsker derfor å bidra til denne utviklingen gjennom blant annet å samarbeide om testing og utvikling med en ny aktør som Saferock, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge i meldingen.

Saferock utvikler betong uten bruk av tradisjonell sement. Bindemiddelet i betongen er basert på gjenbruk av avgangsmasser fra gruveaktivitet.

– Resultatet blir betydelig redusert CO2-utslipp sammenlignet med bransjestandarden, fordi man verken bruker energi til forbrenning av kalkstein eller slipper ut CO2 som resultat av oppvarmingen, skriver JM i meldingen.

– I tillegg til å ha et godt konsept og patentert produkt samt sterke eiere som Equinor, Awilco og G.C Rieber skal Saferock starte produkttestingen i løpet av inneværende år parallelt med etablering og oppstart av pilotfabrikken i Sandes. Vi ser frem mot å teste og utvikle fremtidens potensielle løsninger i samarbeid med JM, sier Espen Lea, CEO i Saferock AS, i meldingen.