Jan Eldegard Hjelle. Foto: Tuva Skare

Jan Eldegard Hjelle. Foto: Tuva Skare

Innlegg: Byggebransjens løsninger på klimatoppmøtet

Norge har før klimatoppmøtet i Egypt meldt inn et nytt mål om å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. For å nå dette målet må de nye løsningene i byggebransjen vises fram.

Innlegg av:

Jan Eldegard Hjelle, Betongfokus

Karbonfangst i sementproduksjonen, bærekraftig utbygging av havvind og mer klimatilpasset samfunn er noen av løsningene som blir vist på Bellonas norske paviliong under COP27 denne uka. Der samles også norske politikere og bedrifter i et fyldig program under klimatoppmøtet.

Norge vil stille med flere toppolitikere på klimatoppmøtet og det vil bli stor mediaoppmerksomhet rundt det som skjer i Sharm El Sheikh. En vellykket COP i Sharm el-Sheikh bør gi økt fremdrift på arbeidet med utslippsreduksjoner, klimatilpasning og støtteordninger, samt finne enighet for å få fremgang på finansiering av tiltak for å forebygge og håndtere tap og skade. Det blir også viktig å vise framgang på implementering, inkludert i de mange initiativene som ble lansert på tidligere klimatoppmøter. Fra norsk side har Regjeringen varslet at de vil støtte vi opp om initiativer som bidrar til å få utslippene ned og bygge mer klimarobuste samfunn.

Bygge- og anleggsbransjen sitter med mange av svarene og kan gi gode eksempler til politikerne. Vi håper Storting og Regjering vil benytte den gode kompetansen som næringen har når de kommer hjem og skal implementere resultatene fra Sharm El Sheikh.

For å synliggjøre betongbransjens løsninger har Betongfokus gått i dialog med Bellona. Betongfokus er glade for å få med oss både Mapei og Heidelberg Materials i dette samarbeidet. Vårt mål er å synliggjøre innovative løsninger i sement- og betongindustrien inn mot politikerne slik at de kjenner de gode løsningene som vi mener må utnyttes for å kunne oppfylle klimaavtalene.

Om et par år vil vi i Norge ha klimanøytral betong bygget på en rekke tiltak i betongbransjen og karbonfangst i sementproduksjon. Dette er unikt som norsk prosjekt og vi håper teknologien vil bli tatt raskt i bruk her hjemme for deretter å bli en global løsning som gir norske bedrifter stort eksportpotensial.

Selv om det er overordnede og globale problemstillinger som diskuteres, har de stor betydning for hele byggebransjen. Vi er stolt over at våre løsninger kan bli synliggjort i det globale utstillingsvinduet.

Aker Horizons er en av samarbeidspartnerne i den norske delegasjonen på COP27. Deres sjefsøkonom Fridtjof Unander fortalte at det blir viktig for å få frem behovet for en politikk som muliggjør investeringer fra industrien. De drar til COP for å viser frem og utveksle erfaringer innen havvind, karbonfangst og lagring (CCS). Dette er løsninger som er viktig for industrier som stål og betong og målet er å presentere hvor lang vi er kommet og hvilke utfordringer som gjenstår.

Bellona og Sahara Forest Project har en paviljong i Sharm El-Sheikh, denne gang er deres hovedpartnere Aker Horizons, Utenriksdepartementet, Oslo kommune, Forskningsrådet, SINTEF, Cambi og Vow ASA.

Vi vil følge klimatoppmøtet hjemmefra med stor interesse.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.