HeidelbergCements fabrikk i Slite på Gotland. Foto: HeidelbergCement/Karl Melander

HeidelbergCements fabrikk i Slite på Gotland. Foto: HeidelbergCement/Karl Melander

HeidelbergCement vil utvikle verdens første klimanøytrale sementfabrikk

HeidelbergCement, der både norske Norcem og deres svenske søsterselskap Cementa inngår, meddeler på en pressekonferanse i dag at man planlegger å utvikle det som skal være verdens første klimanøytrale sementfabrikk hos Cementa i Slite på Gotland.

– Når karbonfangstanlegget settes i drift i 2030 vil det fange nesten 1,8 millioner tonn CO2 årlig. Ettersom bruken av biobasert brensel øker, og utslippene herfra regnes som CO2-nøytrale, så vil fabrikken bidra med såkalte minusutslipp, skriver HeidelbergCement i pressemeldingen.

I desember 2020 besluttet den norske regjeringen sin satsning på CCS, og HeidelbergCement bygger nå sitt fullskala-anlegg for karbonfangst i hos Norcem i Brevik. Anlegget skal fange 400.000 tonn årlig, noe som tilsvarer halvparten av fabrikkens utslipp. 400.000 tonn CO2 tilsvarer utslippene fra omlag 200.000 fossildrevne personbiler årlig.

Prosjektet ved Norcem i Brevik er i gang, og erfaringene derfra vil man ha god nytte av i planleggingen for et anlegg på Gotland.

– Vår klare målsettning er å etablere et CCS-anlegg i Slite, og det innebærer at HeidelbergCement og Sverige vil bli verdensledende på klimanøytral sementproduksjon. Vi har gode erfaringer med samarbeidet med norske politiske myndigheter. Vi satser derfor videre og vår ambisjon er å bygge et fire ganger så stort anlegg for karbonfangst ved fabrikken i Slite, sier Giv Brantenberg, general mananger for HeidelbergCement Northern Europe.

Anlegget i Slite dimensjoneres til å fange inn opp mot 1,8 milioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer omlag tre prosent av Sveriges samlede CO2-utslipp årlig.

– Satsingen på Slite CCS er på mange måter HeidelbergCements svar på spørsmålet om det kommer flere karbonfangstanlegg, skriver selskapet.

– Vi i HeidelbergCement har en klar ambisjon om å følge opp det norske Langskip-prosjektet. Slite-prosjektet er et stort steg framover, og viser at vi virkelig mener alvor med våre miljøambisjoner, sier Per Brevik, ansvarlig for tillatelser og myndighetskontakt i HeidelbergCement Northern Europe.