Den vulkanske bergarten som islendingene kaller móberg, kan begynne å erstatte flyveaske som pozzolan innen få år. Foto: Bjørge Johannes Wigum / HeidelbergCement
Den vulkanske bergarten som islendingene kaller móberg, kan begynne å erstatte flyveaske som pozzolan innen få år. Foto: Bjørge Johannes Wigum / HeidelbergCement

Vil lage lavutslippssement med islandsk lava

HeidelbergCement vurderer mulighetene for å erstatte tradisjonell klinker med bråkjølt lava, og kan være klare med et nytt sementsubstitutt med lavt karbonfotavtrykk allerede i løpet av tre til fem år.