Ny nordisk kunnskapsbank: Kvinner er mer engasjert i klimaspørsmål

Kvinner er mer engasjert i klimaspørsmål, men menn er overrepresentert i bransjer der klimaspørsmålene skal løses, viser data fra en ny nordisk kunnskapsbank.

Kunnskapsbanken inneholder ny forskning som viser at klimapolitikken må bli mer likestilt, skriver Nordisk Samarbeid.

Ifølge Nordisk Samarbeid er det få kvinner som har innflytelse på energiomstillingen, og bare én av tre nordboere med grønn jobb er en kvinne.

Nå er 25 prosent av nordboerne sysselsatt i grønne jobber, noe som Nordisk Samarbeid karakteriserer som et godt tall sammenlignet med OECD ellers.

Bransjer med høye utslipp, som transport, energi, jordbruk og bygg, er tradisjonelt sett mannsdominerte. Derfor har omstillingen av disse bransjene mest effekt på menns arbeidsliv.

Grønne jobber handler om å produsere varer og tjenester på en ny måte som erstatter vår gamle fossilavhengighet – for eksempel å bygge energieffektive hus, utvinne metaller til elbilbatterier, montere solpaneler og bygge vindkraftverk.

I Norden utgjør menn 70 prosent av arbeidskraften i disse virksomhetene.