Statnett ønsker å bruke nye metoder for å angi overføringskapasitet til kraftmarkedet. Det kan utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Foto: Javad Parsa / NTB

Statnett ønsker å bruke nye metoder for å angi overføringskapasitet til kraftmarkedet. Det kan utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Foto: Javad Parsa / NTB

Ny metode for å utnytte strømnettet bedre kan gi høyere strømpris i nord og lavere i sør

Statnett vil i starten av 2024 innføre en ny metode for å utnytte strømnettet bedre. Det kan føre til at prisene øker i Midt- og Nord-Norge, men går ned i sør.

Det blir stadig mer krevende å fastsette riktig kapasitet i strømnettet, og det er behov for nye metoder, ifølge konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

En ny løsning har nå vært testet ut i tre måneder. Denne metoden kalles flytbasert markedskobling og tar med mer informasjon om kraftnettet enn tidligere.

– Dette gjør at vi kan utnytte strømnettet bedre. Da blir det mindre prisforskjell mellom de ulike prisområdene, sier Løvås.

Dersom denne metoden hadde blitt benyttet i vinter, ville den gitt økt import til Sør-Norge og mindre prisforskjeller i Norge enn i dag, ifølge Statnett.

Årsaken til mindre prisforskjeller er blant annet at prisene i nord øker, mens strømprisene i Sør-Norge kan bli lavere.

I Midt-Norge ville strømprisen ha økt med 22 prosent og i Nord-Norge med 27 prosent. Prisene på Østlandet ville gått ned med 5 prosent, prisene på Sørlandet ville ha blitt 6 prosent lavere, og prisene på Vestlandet ville ha blitt redusert med 8 prosent, opplyser Statnett til NTB.

Det betyr at prisene for eksempel i Nord-Norge ville ha økt fra rundt 59 øre til rundt 75 øre per kilowattime, mens prisene på Sørlandet ville ha gått ned fra rundt 156 øre til rundt 147 øre gitt dagens kronekurs.

Metoden skal testes videre før den tas i bruk. Planen er at den skal innføres i første kvartal i 2024.