Ny Fibo-fabrikk skal begeistre

Fibo - Trespo AS bygger nå ny fabrikk på Kvavik i Lyngdal. Bygget er utformet for å gi inspirasjon og for å begeistre.

Fibo -Trespo som er et selskap i Byggma ASA, produserer baderomspaneler, benkeplater og skjermvegger i laminat og har en betydelig omsetning av handelsvarer. All virksomhet vil bli flyttet til den nye fabrikken i løpet av våren 2007. Bedriften holder i dag til i leide lokaler på Rom i Lyngdal og har 79 ansatte og en omsetning på 172 millioner kroner i 2005. Den nye fabrikken har en grunnflate på 11 400 m2 og et bruksareal på 12 700 m2 der selve fabrikkdelen med produksjon og lager utgjør den største delen av arealet. Kontorbygget er i 3 etasjer og har i tillegg utstilling av Byggmas produkter. Byggekostnaden er ca. 75 mill kr. Tomten på Kvavik er på 37,3 daa og gir mulighet for dobling av fabrikkens areal. Asplan Viak AS har fått oppdraget med prosjektering og byggeledelse og er arkitekt for anlegget. Byggingen skjer med 6 sideentrepriser der stort sett lokale entreprenører er tildelt oppdragene. Fabrikken vil være et moderne anlegg der det er lagt vekt på et tiltalende eksteriør i tråd med Byggmas filosofi om å være den ledende leverandør av byggevarer i Norge. Dette innebærer å sette standard for hvordan en framtidsrettet fabrikk skal se ut i forhold til eksteriør, funksjonalitet og miljøkrav, sier fabrikkdirektør Svein Herdal. Bygget er av stålkonstruksjon med to fasader i tegl og to i stålkledning. Kontordelen har fasade i glass, naturstein og tre. Store glassflater brytes av veggskive i naturstein og trekledning i Sibirsk lerk. Uteområdet har murer i naturstein, helleganger, grøntanlegg og et vannbasseng knyttet til personalkantinen. Bygget skal gi inspirasjon og skape begeistring og tilfredshet blant kunder, ansatte og i lokalmiljøet, fremholder Herdal. Produksjonsutstyret flyttes i sin helhet til ny fabrikk og fornyes i noen grad. Anlegget får et sentralt sponavsug med lagring av flis for produksjon av varme i et eget BIO- flisfyrings-anlegg. Bedriften vil være forsynt med varme fra eget treavfall og har vannbåren varme. Avsugsfiltere for spon og vifteanlegg for ventilasjon bygges inn slik at fabrikken ikke gir støy til omgivelsene utover tillatte standardkrav. Byggestart for grunnarbeidene var i januar 2006 og fabrikken vil være ferdig i januar 2007 for innkjøring av produksjonen. Hele fabrikken er beregnet ferdig i april 2007.