F.v. Ordfører i Ski kommune Tuva Moflag, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og avdelingsdirektør Nils Karbø. Foto: Elin Lied, Statens vegvesen.

Ny døgnhvileplass ved E6 Fugleåsen i Ski

Mandag 31. oktober åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den nye døgnhvileplassen for yrkessjåfører langs E6 Fugleåsen i Ski kommune. Området har oppstillingsplass for om lag 100 tunge kjøretøy.

Statens vegvesen jobber for å legge til rette for at yrkessjåfører har gode muligheter til å overholde kravet om å hvile, etter flere timer på vegene.

- Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten på vegene våre, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, da han klippet snoren og erklærte døgnhvileplassen for åpnet.

Døgnhvileplassen har 100 oppstillingsplasser for tunge kjøretøy, der 25 av plassene er tilpasset modulvogntog. Området har eget moderne servicebygg med toaletter, vask- og dusjanlegg. Anlegget som skal være tilgjengelig hele døgnet, vil være belyst og universelt utformet. Oppstillingsplassene er gratis for brukerne.

Viktig for trafikksikkerheten

- Plassen er forbeholdt sjåfører som er underlagt reglene om kjøre- og hviletid og skal ikke brukes av andre. De som er pålagt hviletid, kan oppholde seg der inntil 24 timer, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Kjøre‐ og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tungtransport å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge for å få en normal søvnperiode.

Statens vegvesen har inngått avtale Åsland Næringspark Eiendom AS om å leie døgnhvileplassen langs E6 ved Fugleåsen. Avtalen gjelder i inntil fem år. Statens vegvesen betaler en årlig leie på om lag 10 millioner kroner.

9 døgnhvileplasser for tungtransport

- Nå har vi ni døgnhvileplasser å tilby tungsportørene langs riksvegene på Østlandet, og i desember i år åpner vi en ny døgnhvileplass langs E6 på Vinstra, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Disse er:

E6 Svinesundparken, Halden, Østfold, 27 plasser

E6 Ormlia, Eidsvoll, Akershus, 47 plasser

E6 Circle K Minnesund, Eidsvoll, Akershus, 25 plasser

E6 Fugleåsen, Ski, Akershus, 100 plasser

E6 Biri travpark, Gjøvik, Oppland, 30 plasser

E6 Dovreskogen, Dovre, Oppland, 14 plasser

Rv. 3 Myklagard, Løten, Hedmark, 20 plasser

Rv. 3 Shell Koppang, Stor-Elvdal, Hedmark, 13 plasser

Rv. 3 Alvdal, Hedmark, 20 plasser