Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC.Daglig leder Kjersti Folvik i NGBC.Advokat og partner i advokatfirmaet BA-HR, Stig Bech.Boligdirektør Jørgen Blix i Oslo S Utvikling.

Ny BREEAM-NOR lansert

Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR har blitt lansert i ny og forbedret utgave. Etter fem år i markedet har BREEAM-NOR allerede bidratt til å endre både norske oppfatninger og bygg.

Høsten 2011 lanserte Norwegian Green Building Council (NGBC) en egen norsk miljøsertifisering for bygninger, BREEAM-NOR. Nå lanseres andre utgave, oppdatert og restrukturert med tanke på lover, regler, standarder og norsk praksis og normer.

– Den nye utgaven av BREEAM-NOR er fortsatt dugnadspreget, men den er mer profesjonalisert enn den første utgaven. Vi mener vi har laget et produkt her som er relevant og praktisk, i større grad enn det har vært tidligere, og med dette styrker vi byggenæringens evne til å integrere hensynet til miljøet i sine prosjekter, sa utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC under lanseringen i Oslo onsdag.

Den nye BREEAM-NOR-manualen er utvidet til å omfatte boliger, men den er også spisset for å kun ta for seg nybygg og totalrehabiliteringer.

– Ikke bare har dette blitt en teknisk manual, men også en manual som kan kobles raskt inn i byggeprosessen. Nye BREEAM-NOR kan oversettes direkte inn i en norsk fasenorm, fortalte han.

Dette er de viktigste endringene i BREEAM-NOR 2016 Construction ver. 1.0:

 • Basert og harmonisert mot BREEAM International New Construction 2013
 • Restrukturert, justert og konsolidert emner for å bli mer relevant og i tråd med byggeprosess
 • Klarere knytning til byggeprosess og Bygg21’s stegnorm (Neste Steg)
 • Oppdatert i henhold til endrede lover og forskrifter, standarder og beste praksis
 • Omfatter i tillegg til kontor, varehandel, industri og undervisningsbygg også boligbygg (primært leilighetskomplekser og boligblokker
 • Omfatter kun nybygg og totalrehabiliteringer. (Mindre rehabiliteringsprosjekter kan enten benytte BREEAM International Refurbishment and Fit-out 2015, eller få tilpasset kriteriene i BREEAM-NOR 2016 New Construction via søknad om skreddersøm)
 • Mulig å søke om innovasjonspoeng
 • Endrede minimumskriterier
 • Oppdatert og forbedret preanalyseverktøy
 • Verktøyet «Scoring and reporting tool» skal benyttes i stedet for dagens revisorrapport
 • Flere hjelpeverktøy og veiledere
 • Navigerbar PDF-versjon på nett
 • Vektingen av hver hovedkategori er lik vektingen i BREEAM-NOR (2012)

– Nødvendig, nyttig og sannsynligvis lønnsomt

Omtrent 150 deltakere var påmeldt til lanseringen av den nye BREEAM-NOR-manualen. Før Selve manualen ble presentert, fikk publikum også et innblikk i den betydningen BREEAM-NOR har fått i Norge siden lanseringen av første utgave i 2011.

Advokat og partner i advokatfirmaet BA-HR, Stig Bech, åpnet lanseringsmøtet, og fortalte at selv om man ennå ikke sitter på nok data til å sette to streker under svaret, har fem år med BREEAM-NOR gitt en del lærdom.

– Velment idealisme er bra, men det er ikke nok. For å være levedyktig må en ordning være lønnsom. Det vi har sett etter fem år med BREEAM-NOR, er at trendene består. Leietakerne vil ikke ha usertifiserte bygg lenger, og BREEAM er nødvendig, nyttig, og sannsynligvis også lønnsomt. Det eneste jeg er sikker på, er at BREEAM-NOR er viktig som nedsidesikring. Hvis du velger bort sertifisering i dag, blir du sittende igjen med skrapet i morgen, sa han.

BREEAM-boom i Bispevika

Parallelt med at BREEAM-NOR 2016 New Construction, med sitt nye boligfokus, ble formelt lansert onsdag, ble også første boligprosjekt BREEAM-registrert i Bispevika i Oslo, Eufemias hage.

 Det er det første registrerte bygget på ny manual, og har vært en av to piloter som har bidratt til å teste BREEAM-NOR for bolig.

Boligdirektør Jørgen Blix i Oslo S Utvikling kunne fortelle at Eufemias hage neppe blir det siste boligprosjektet som bygges med BREEAM.

– Vi er ikke skremt etter å ha BREEAM’et dette boligbygget. Vi har ikke måttet ta noen drastiske valg, og det har ikke vært veldig kostnadsdrivende. Vi utvikler totalt 1.500 nye boliger i Bispevika, og vi har en ambisjon om å gjøre dette for alle prosjekter, sa han.