Rambøll har gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger, i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim. Foto: Rambøll
Rambøll har gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger, i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim. Foto: Rambøll

Ny branntesting med stor verdi for kulturhistoriske bygninger

I arbeidet med Kjøpmannsgata i Trondheim har Rambøll, sammen med SINTEF og NTNU, utført branntester med stor verdi for kulturhistoriske trebygg.

Bryggene i Kjøpmannsgata har høy historisk verdi i Trondheim, og er brukt som utgangspunkt i nye brannsikkerhetstester. Resultatene viser at tre som bærende element i brannvegger ikke bare er mulig, men også svært effektive.

– Ved å foreta laboratorietester av både styrke og brannmotstand, høster vi kunnskap som er avgjørende for å kunne bevare de originale bæresystemene i så stor utstrekning som mulig, forteller Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll, i en pressemelding.

I arbeidet med Kjøpmannsgata 15 har Rambøll, i samarbeid med SINTEF, og masterstudenter ved NTNU i Trondheim, gjennomført ulike materialtester. Testene er blant annet utført på konstruksjonstekniske laboratorium ved NTNU, for å bestemme styrkeparametre på originale konstruksjonselementer.

Parallelt har Rambøll gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim. Branntestene er finansiert av Thon Eiendom, eier av Kjøpmannsgata 15.

Unike testmetoder

Det ble utført i alt fem ulike branntester av laftede tømmervegger. Med inspirasjon hentet fra gamle byggeskikker, ble tettinger utført av lindrev, og en «mørtel» bestående av linolje, finsand og rugmel for å øke brannmotstanden i mosefarene (fugene).

– Vi målte i utgangspunktet luftlekkasje og brukte termiske belastninger for å se hvordan veggene oppførte seg. Resultatene viste betydelige forbedringer med disse materialene, sier Denstad i pressemeldingen.

Han kan vise til detaljerte utregninger for hvordan små detaljer kan ha betydning for hvor motstandsdyktige veggene er for brann, innenfra eller utenfra.

– Med riktig testing og kunnskap kan vi bevare historiske trekonstruksjoner samtidig som vi møter moderne brannsikkerhetsstandarder. Dette ikke bare bevarer bygningens estetiske og historiske verdi, men sikrer også deres levetid og sikkerhet mot fremtidige brannfarer. Resultatene var imponerende, med noen vegger som oppnådde brannmotstand i opptil 90 minutter, sier Denstad.

Verdifull innsikt

Testene viser at tømmerstokkene fra de gamle bryggehusene har gode egenskaper, både når det gjelder brannmotstand og styrkemessig.

– Og det er det egentlig hele poenget, du må vite hva de gamle konstruksjonene er gode for, før du begynner å skifte ut, påpeker Denstad.

De positive testresultater vil ifølge meldingen ikke bare beskytte Kjøpmannsgatas brygger, men også bidra med verdifull innsikt som kan anvendes på tilsvarende kulturhistoriske bygninger.