Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Ny bemanningstjeneste slaktes av Fellesforbundet

Bemanningsrekruttering fra Stolt Bemanning kombinerer rekruttering av faste ansatte og håndtering av opp- og nedbemanning. Ordningen er ikke formelt godkjent av NHO Service og Handel, men de bekrefter at de oppfatter den som lovlig. Steinar Krogstad i Fellesforbudet er ikke overbevist.

«Bemanningsrekruttering fungerer som en vanlig bemanningstjeneste», slår Stolt AS, tidligere Jobz AS, fast i en ny reklame om en ny type bemanningstilbud denne høsten. Bemanningsselskapet lanserte egentlig tjenesten allerede i februar, men la den foreløpig på is som en følge av koronautbruddet i mars. Administrerende direktør Heine Aardalen i Stolt er nå stolt av å presentere tilbudet for byggenæringen.

Administrerende direktør Heine Aardalen i Stolt. Foto: Stolt

‒ Hovedgrunnen til at vi gjør dette nå, er at vi ser at adgangen til innleie har blitt vesentlig begrenset. Markedet falt betydelig mot jul 2019, og vi har egentlig sett en kontinuerlig nedgang innen innleie til bygg og anlegg over ett år. Her tilbyr vi en tjeneste som langt på vei er lik bemanning, men vi har snudd på én ting: Arbeiderne ansettes direkte hos kunden, sier han.

Slik ordningen er bygget opp, tilbyr Stolt å lyse ut stillinger, gjennomgå og vurdere kandidater, samt klargjøre ansettelseskontrakter som kundebedriften deres signerer som arbeidsgiver. Stolt skal deretter håndtere oppfølgingen av medarbeiderne og bistå ved oppsigelser og nedbemanninger.

‒ I denne ordningen kan altså en entreprenør hyre dere inn for å ansette nye arbeidere når de har behov for dem, og deretter si dem opp når behovet ikke er like stort? Blir ikke dette en omgåelse av reglene for innleie?

‒ Dette er ingen omgåelse av regelverket, kun en tilpasning til regelverket. Intensjonen i norsk lovverk og ønsket fra fagforeningene er at ansettelse skal skje i bedriftene, og det legger vi til rette for. Alle ordninger kan misbrukes hvis man ønsker å være en skurk. Vi kan ikke ta avgjørelsene for våre kunder, bare bistå i prosessen, men hvis vi ser at de bruker tjenestene våre utover det som er lovlig, vil ikke vi bistå lenger, sier Aardalen.

‒ Lapskaus

Denne flyeren har Stolt sendt ut for å fortelle om sin nye tjeneste bemanningsrekruttering. Illustrasjon: Stolt

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet er mer skeptisk til det nye tilbudet fra Stolt Bemanning.

‒ Jeg fikk dette tilsendt i helga, og det er det verste jeg har sett. Dette er så ille og så frekt at man nesten skulle trodd at dette var laget av noen som egentlig ønsket forbud mot bemanningsbransjen, og sydde sammen dette tilbudet for å vise hvor ille det kan bli. Makan til lapskaus har jeg aldri sett, sier Krogstad.

Krogstad er ikke i tvil om at tilbudet om rekruttering og HR-håndtering utgjør en omgåelse av inneleregelverket.

‒ Dette er frekkhetens nådegave. Vi vet jo at mange som driver med bemanning har den, men dette er så langt inn i gråsonen at vi nesten kommer utenfor. Det er et slående eksempel på hvor ille bemanningsbransjen kan være, og det er et eksempel vi kommer til å bruke i vårt pågående politiske arbeid med å få en klargjøring av arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, sier Krogstad.

‒ Ny måte å tenke på

Heine Aardalen i Stolt er ikke enig i Krogstads definisjon av Bemanningsrekruttering som «lapskaus».

‒ Jeg skjønner at flyeren vår kan være provoserende for Krogstad, men jeg anbefaler ham å finne ut av hva tilbudet dreier seg om før han kaller det en lapskaus. Jeg håper vi kan ta et møte med Krogstad for å fortelle mer om tjenesten, sier han.

Det nye bemanningstilbudet er utformet i samarbeid med advokatkontoret Arntzen de Besche, og Stolt har drøftet det med Norsk Industri og NHO Service og Handel.

Bransjedirektør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel, Even Hagelien, sier til Byggeindustrien at ordningen med bemanningsrekruttering, slik som de har forstått den, ikke utgjør noen omgåelse av regelverket for innleie.

‒ Vi har tatt en runde med Stolt om ordningen, og det er ganske enkelt snakk om rekruttering til faste stillinger, pluss en outsourcing av HR-tjenester. Dette er ikke noe som er på siden av lovverket på noen måte, kun en ny måte å tenke på i norsk sammenheng, sier han.

Stoler på håndteringen

Even Hagelien, direkttør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Kan brukes fritt mot kreditering. Foto: Erlend Angelo

Hagelien mener at et eventuelt inntrykk av at bemanningsrekruttering er en form for midlertidig bemanning, bunner i presentasjon, og ikke i innholdet i ordningen.

‒ Jeg kan være enig i at måten som det ble presentert på, kan være litt uheldig og gi et feilaktig inntrykk av hva dette er. Det kan få folk til å tro at dette er en omgåelse av dagens regler, men slik jeg har fått forklart dette, er det en helt lovlig løsning, sier han.

‒ Så tilbudet om rekruttering og håndtering av opp- og nedbemanning kan ikke brukes for å i realiteten sikre midlertidig bemanning?

‒ Det er ikke åpent for midlertidige ansettelser hvis en bedrift ikke har juridisk rett til det. Her er det snakk om rekruttering til faste stillinger og håndtering av HR, og Stolt må forholde seg til akkurat de same reglene her som kundebedriften gjør. Jeg kan ikke garantere for om dette blir misbrukt eller ikke, men jeg tror dette vil håndteres på en fornuftig måte, sier Hagelien.