NVE mener at det ikke er mulig å gå tørrskodd til inngangene til det planlagte Mjøstårnet ved en heftig flomsituasjon. Illustrasjon: DNB Eiendom

NVE-innsigelse mot Mjøstårnet – Ikke mulig å gå tørrskodd til inngangene ved 50-års flom

Får Hamar sterk konkurranse om å ha det heftigste stupetårnet ved Mjøsa ved en flomsituasjon? Nå har NVE fremmet innsigelse mot detaljreguleringsplanen til Mjøstårnet i Brumunddal. - Enkle innsigelser som ikke vil forsinke og fordyre, sier Arthur Buchardt.

«Bygningene er planlagt med søyler slik at første etasje med boliger ikke vil bli påvirket ved en 200-års flom. Allerede ved en 50-års flom vil imidlertid området stå under vann, og da vil det ikke være mulig å gå tørrskodd til inngangene», skriver NVE i sin innsigelse til Ringsaker kommune.

Oversvømt ved 50-årsflom

NVE skriver at i beskrivelse i de mottatte planene vil alle vegene inn til planområdet være oversvømt allerede ved en 50-års flom. Det vil utløse behov for evakuering.

«Vannstandsmålinger fra flommen i 1995 var på høyere nivå enn en 50-års flom i bortimot 4 uker. Flommen i 1995 var omtrent på nivå med en 100-års flom. Det vil si at en 200-års flom vil kunne ha betydelig lenger varighet enn flommen i 1995. Med de omfattende planene som er lagt for området betyr dette at svært mange mennesker må ha alternativ innkvartering over en relativt lang periode», skriver NVE.

Grunnlaget for innsigelsen er at NVE mener at konsekvensene ved en eventuell flom med tilhørende beredskapsopplegg ikke er beskrevet og vurdert tilstrekkelig i forbindelse med planarbeidet. NVE mener også at faren for flom og erosjon langs elva Brumunda ikke er tilstrekkelig avklart i planen i forhold til sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift.

Buchardt: - Vil ikke forsinke og fordyre

DNB startet i slutten av juli leilighetssalget for det høyprofilerte prosjektet Mjøstårnet, som vil bestå av både leiligheter, hotell og kontorer. Utbygger er Arthur Buchardt og Mjøstårnet planlegges som verdens høyeste trehus. Detaljreguleringsplanen er nå på høring.

- For øyeblikket er det vanskelig å si hvor mye innsigelsen vil forsinke prosessen, sier plansjef i Ringsaker kommune, Anne Gunn Kittelsrud til GD. Hun mener utfordringene rundt flomproblematikk er løsbare.

- Ringsaker kommune må gå i dialog med NVE og utbygger og forsøke å få på plass det som mangler. Det er mange avklaringer som må gjøres. E6-framføringen kompliserer også dette en del, sier hun til GD.

Arthur Buchardt opplyser til Byggeindustrien han skal ha et møte med Statens vegvesen og NVE mandag 5. september.

̶ Dette er meget enkle innsigelser som er enkle å løse. På møtet skal vi både belyse og løse problemene, sier han.

̶ Vi dette forsinke framdriften på prosjektet?

̶ Nei. Det vil ikke forsinke og ikke fordyre, sier han.

̶ Så alle som har kjøpt kan garantert gå tørrskodd i leilighetene sine?

̶ Som det står i prospektet, det forutsetter byggetillatelse. Når man bygger så nært E6 og Mjøsa, vil det være merkelig om det ikke kommer noen merknader, sier han.