NVE gir konsesjon til Storlia kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til Statkraft Energi AS for bygging og drift av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune.

Utbyggingen vil virke inn på elva Bjoreio over en strekning på rundt 1 kilometer, og ulempene er først og fremst knyttet til sterkt redusert vannføring et par måneder i året, skriver NVE i en pressemelding. Kraftverket vil produsere om lag 26 millioner kilowattimer (26 GWh) strøm i året. Det svarer til energibruken til 1.300 husstander.