Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NSB fornøyd med årets fire første måneder

Passasjervekst både i tog- og bussvirksomheten til NSB fører til pene tall etter årets første fire måneder. Hele 800.000 flere togreiser ble gjennomført i første tertial i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– Økte passasjerinntekter og gode resultater fra alle virksomhetene bidrar til nok et sterkt tertialresultat, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB i en pressemelding.

NSB-konsernet hadde 4.995 millioner kroner i driftsinntekter i årets første fire måneder, opp fra 4.935 millioner i første tertial i 2015.

Økte investeringer

Driftsresultatet ble imidlertid på 618 millioner kroner, ned fra 690 millioner kroner i samme periode i fjor. Noe av dette skyldes økte investeringer i persontog- og buss-sektoren.

– Vi er inne i en stor oppgradering og utvidelse av NSBs togpark. Vi har hittil mottatt 75 av totalt 125 nye lokal- og regiontog som vi har som mål å kjøpe innen 2020. Det er nødvendig for å erstatte gamle tog som skal ut av drift. Det gir oss samtidig økt kapasitet til å møte den sterke veksten i antall passasjerer, sier Isaksen.

I løpet av de fire første månedene i år ble det foretatt 23,1 millioner togreiser med NSB. Det er 800.000 flere enn i samme periode i 2015. Også bussektoren opplevde passasjervekst med 41 millioner reiser i første tertial i år, mot 38 millioner i samme periode i fjor.

Flere fornøyde passasjerer

Togsektoren sto alene for 2.457 millioner kroner i inntekter, mens bussektoren sto for 1.927 millioner kroner. Inntektene fra godstransport og eiendom gikk begge noe ned.

Konsernsjef Isaksen er spesielt fornøyd med at hele 74 prosent sier de er fornøyd med persontogvirksomheten, noe som er det høyeste tallet for NSB noensinne. Også omdømmemålingene peker i samme retning.