Polarsirkelen Lufthavn. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

NRK: Planene for Polarsirkelen lufthavn må gjennomgås på nytt

Avinor varsler at de må bruke ett år på å gjennomgå planene for Polarsirkelen lufthavn på nytt.

Årsaken er at planene er for gamle og må kvalitetssikres, melder NRK fredag.

I slutten av januar kunne bygg.no melde at  styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS innstilte på å tildele totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør. Kontrakten beløper seg til cirka 1,7 milliarder kroner uten merverdiavgift.

Planlagt byggestart ble oppgitt til å være 1. august i år. Men dette forutsatte at avtaler og beslutning om finansiering er på plass.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til at regjeringen bidrar til at en stortingsproposisjon behandles i tråd med våre felles ambisjoner om rask og effektiv framdrift, uttalte administrerende direktør Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling i januar.

Avinor overtok i mars

I mars ba regjeringen Avinor om å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen.

I 2019 skal Avinor ifølge NRK ha sendt et brev til Samferdselsdepartementet der de skriver at etaten ikke ønsket å bygge Polarsirkelen lufthavn fordi den verken er samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsom.

Regjeringen har tidligere vedtatt å bevilge 1,47 milliarder kroner til prosjektet. Pengene kommer imidlertid tidligst i 2024. Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner, melder NRK.

Planer har blitt for gamle

Nå er utfordringen at det har gått mer enn fem år siden forprosjektet ble laget.

– Så fremt vi har ledig kapasitet, vil vi bruke ett år fra oppdragsbeskrivelsen kommer fra  Samferdselsdepartementet. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2015, og vi er nødt til å gå gjennom det på nytt. Så skal det være en ekstern kvalitetssikring, uttaler kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NRK.

Hareide ber Avinor prioritere prosjektet

Tidligere denne uken meldte bygg.no at Avinor stopper investeringer for mer enn en milliard kroner på grunn av bortfall av inntekter.

Til NRK bekrefter samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) at regjeringen ønsker å bygge Polarsirkelen lufthavn.

– Det er ingen tvil om at Avinor har mistet store inntekter. Men dette er dette er et prosjekt Avinor må prioritere, sier Hareide til NRK.

Han uttaler at departementet vil vurdere om prosjektet kan bli et offentlig-privat samarbeid.

Mener kontrakten kan overføres til Avinor

Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) mener prosjektet ikke vil belaste Avinors økonomi.

– Den finansieres i sin helhet av staten og lokale bidrag. Og svært egnet som tiltak for å få hjulene i gang. Få regionen og Norge ut av krisen, sier han til NRK.

I en kommentar til Byggeindustrien skriver Johansen at i og at kontrakten med entreprenøren kan overføres til Avinor.

– Kontrakten kan overføres og benyttes, den bygger på Avinors forprosjekt, oppdatert av PLU sin byggherreorganisasjon som tilbudsgrunnlag for konkurransen. Avinors standard og krav til utforming av lufthavn er ivaretatt i arbeidet. PLU sin byggherreorganisasjon har også erfaring fra arbeid i Avinor, skriver han.

Johansen mener PLU har lyktes med å mobilisere markedet og oppnå en pris for samlet utbygging innenfor rammen av NTP.

– Kontrakten er også fleksibel med henhold til å gjøre tilpasninger underveis i detaljprosjekteringen i samspill mellom byggherre og leverandør. PLUs solide prosjektteam kan også bistå i utbyggingen, skriver han.

Han fastslår at begge deler vil avlaste Avinor som nå står midt i koronakrisen.

– Avinor vil få muligheten til å overta stafettpinnen som har løftet dette fra et godt forprosjektet til et oppstartsklart byggeprosjekt. Markedet har allerede kvalitetssikret kostnaden, som jo er det viktigste av alt å være trygg på. Næringslivet og regionen vil heie fram Avinor og utbyggingen. Dette er viktig for å skape videre vekst for sjømat, grønn industri og reiseliv. Og for å øke folketallet og bolyst i regionen, skriver han.