Illustrasjonsfoto: Avinor

Avinor stopper investeringer for mer enn én milliard kroner - disse prosjektene vurderes

Avinor har redusert investeringsporteføljen i 2020 med over én milliard kroner på grunn av bortfall av inntekter under koronakrisen. Vedlikeholdsprosjekter er utsatt, og flere store prosjekter vurderes på nytt.

Det skriver Avinor i en pressemelding mandag.

Fredag kunne Byggeindustrien skrive om at konkurransen om ombygging av terminaler på Kristiansund lufthavn Kvernberget ble avlyst av Avinor.

Mandag skriver Avinor at de gjør en kritisk gjennomgang av hele prosjektporteføljen, med tanke på fallende flytrafikk og inntekter for flyplassene. Prosjekter som er kritiske for sikker drift vil nå prioriteres, skriver det statlige selskapet i pressemeldingen.

Avinor har redusert planlagte investeringer for 2020 med i overkant av én milliard kroner.

Dette innebærer blant annet kutt i budsjett og utsettelse av prosjekter. Avinor skriver i pressemeldingen at de ikke kommer til å publisere en samlet liste, men at listen over prosjekter som utsettes, vil vurderes fortløpende. De bekrefter dog at flere store vedlikeholdsprosjekter, som for eksempel reasfaltering av lufthavner som Kristiansund, Molde og Lakselv er utsatt.

Prosjekter i datterselskapet Avinor Flysikring er også til vurdering, og ytterligere reduksjon av både små og store prosjekter i konsernet vurderes inntil Avinors finansielle situasjon er avklart, heter det i pressemeldingen.

‒ Vi ser også på investeringer knyttet til de største prosjektene i porteføljen. Blant disse er ny terminal Tromsø, ny terminal Trondheim, utvidelse av Non-Schengen terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø, samt nytt tårnsystem i Oslo. Vi har en god dialog med styret og eier omkring dette, og forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i pressemeldingen.

I en epost til Byggeindustrien understreker Avinor at det har vært helt nødvendig for den store flyplassutbyggeren å gjennomgå investeringsporteføljen som en følge av inntektsbortfallet under koronakrisen.

«Avinor er selvfinansiert og mottar ikke bevillinger over statsbudsjettet. Men vi har, som nevnt i pressemeldingen, dialog med eier og styret knyttet til denne situasjonen, og vi venter på nødvendige avklaringer knyttet til de største investeringene – dette er ventet å komme i mai», skriver de i eposten.

«Når det gjelder vedlikeholdsarbeider vil fremdeles flere prosjekter gjennomføres i inneværende år. Vi har ikke sagt at vi kutter alle slike prosjekter. Alle prosjekter vurderes opp mot vårt viktigste mål: sikker og stabil drift», skriver Avinor.