Polarsirkelen Lufthavn. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Peab og Hæhre får milliardkontrakt – bygger ny flyplass i Mo i Rana

Styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS har innstilt på å tildele totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør.

Kontrakten beløper seg til cirka 1,7 milliarder kroner uten merverdiavgift.

- Tildelingen av totalkontrakt er en avgjørende milepæl i arbeidet med å realisere det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av kommunegrenser på Helgeland, sier Henrik Johansen, administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling i en pressemelding.

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg. To av de ledende entreprenørene i Norden har bidratt til at det ble en god konkurranse.

Planlagt byggestart er 1. august i år. Dette forutsetter at avtaler og beslutning om finansiering er på plass.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til at regjeringen bidrar til at en stortingsproposisjon behandles i tråd med våre felles ambisjoner om rask og effektiv framdrift, sier Johansen.

Pris innenfor rammen i NTP Totalkontrakten utgjør ca. 1,7 mrd. kroner eks. mva. I tillegg kommer byggherrekostnader og noe forberedende arbeider i terrenget. Samlet utbyggingskostnad vil holde seg innenfor økonomisk ramme avsatt i Nasjonal transportplan.

- Vi har vært opptatt av å få fram et prosjekt som ivaretar alle krav til tekniske ytelser, sikkerhet og miljø, og til en lavest mulig pris. Det har vi lyktes godt med, sier Henrik Johansen

Det er over 40 år siden sist det ble bygd en regional stamflyplass i Norge. Det har vært behov for å tenke nytt, inspirert av Nye Veiers metoder.

- Vi har vært så heldige å trekke veksler på kunnskap og erfaringer fra ledende personell i Nye Veier og Scandinavian Mountains Airport som like før jul åpnet en flyplass med om lag samme dimensjoner og ytelser i Sälen i Sverige. Polarsirkelen lufthavnutvikling har også fått på plass et prosjektteam som har gjort en strålende jobb og som blir med videre inn i utbyggingsfasen, sier Johansen.

Det var to tilbydere som var med i konkurransen.