Arkitektforbundets advokat har bedt om at rivingen av Y-blokka utsettes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRK: Kommunaldepartementet skal vurdere nye momenter rundt riving av Y-blokka

Kommunaldepartementet har besluttet å vurdere nye momenter som er spilt inn i forbindelse med rivingen av Y-blokka i Regjeringskvartalet, skriver NRK.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når Y-blokka skal rives, men de nye momentene som nå skal vurderes kan forsinke en avgjørelse.

– Vi har bedt om en utsettelse, sier advokat Helge Skogseth Berg til NRK.

Han er engasjert av Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen, som forsøker å stanse rivingen av Høyblokka

– Vedtaket kan være ulovlig
I forrige uke sa han til NTB at de vurderer å ta saken til domstolen eller Sivilombudsmannen. Han mener rivingen kan være i strid med internasjonale konvensjoner, som står over norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter han viser til.

– Hvis konvensjonen beskytter Y-blokka, vil ikke vedtaket om riving være lovlig, sa advokat Helge Skogseth Berg.

Kommunaldepartementet bekrefter at de vil vurdere begjæringen om utsettelse.

Ikke besluttet utsettelse
– Vi har mottatt en omgjøringsbegjæring fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo Arkitektforening. Vi skal nå behandle den saken. Den vil bli prioritert i departementet, skriver departementet i en epost til NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Vevle understreker at det ikke er besluttet å utsette rivingen fra departementets side.

NRK skriver likevel at den praktiske konsekvensen av den nye behandlingen er at rivingen blir ytterligere utsatt, fordi saksbehandlingen ennå ikke er avsluttet i forvaltningen.