NRK: Formuesskattrabatten på arbeidende kapital øker

Formuesskatten på arbeidende kapital skal senkes ytterligere, etter det NRK erfarer.

Etter det NRK kjenner til , går regjeringen i forslaget til statsbudsjett inn for å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra dagens nivå på 35 prosent til 45 prosent. Det betyr at formuesskatten beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

Rabatten ble økt fra 25 til 35 prosent i forbindelse med revidert budsjett i mai.

Arbeidende kapital er en betegnelse på kapital som bidrar til verdiskapning. Det gjelder for eksempel kapital som investeres i maskiner og utstyr i en bedrift.