Daglig leder i NRC Norge, Hans Olav Storkås. Foto: NRC Group

NRC Group rehabiliterer Sørumsand stasjon

Entreprenør- og infrastrukturselskapet NRC Group skal rehabilitere Sørumsand stasjon på Kongsvingerbanen.

Kontrakten med Bane NOR er verdt 110 millioner kroner og omfatter den fulle bredden av NRC Groups kompetanse innen områdene jernbaneteknikk, grunnarbeider og miljø, skriver jernbaneentreprenøren i en pressemelding torsdag.

– Dette er en viktig kontrakt der vi bruker hele vår unike bredde for å gjennomføre en sikker og effektiv rehabilitering av Sørumsand stasjon. Tildelingen reflekterer også viktigheten av vår satsning på miljø ettersom blant annet håndtering av forurensede masser er en del av prosjektet, sier daglig leder i NRC Norge, Hans Olav Storkås, i meldingen.

Det ble i 2014 innført doble togsett på Kongsvingerbanen, noe som har ført til et behov for en vesentlig plattformforlengelse ved Sørumsand stasjon. I tillegg har kartlegginger vist et behov for økt tilgjengelighet for alle brukergrupper, heter det videre i pressemeldingen.

NRC Group skal rehabilitere og forlenge eksisterende plattform én på Sørumsand stasjon, rive en mellomplattform, samt etablere en ny plattform nummer tre med tilknyttede trapper, undergang og heiser. Arbeidet innebærer også oppgradering av kontaktledningsnettet, spor og sporveksler. Arbeidet starter opp i oktober 2018 med planlagt ferdigstillelse i november 2019. Sørumsand stasjon vil ha trafikk på et av sporene under hele byggeperioden, skriver NRC Group.

– Vi ser frem til å gjøre Sørumsand stasjon sikker, trygg og tilgjengelig for alle brukergrupper, og er svært fornøyde med å bli tildelt dette prosjektet som fullt ut utnytter seg av vår tverrfaglige ekspertise. Dette er et prosjekt vi gleder oss til å ta fatt på, avslutter Storkås.

Tildelingen er gjenstand for en tidagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.