Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Torbjørn Tandberg

Norske kommuner har fått medhold i ni av ti innsigelsessaker

Hittil i år har regjeringen gitt kommunene helt eller delvis medhold i 90 prosent av innsigelsessakene.

Det er kommunene som har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, men berørte parter kan fremme innsigelse til forslagene slik at det endelige og rettslige planvedtaket overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nå viser en oversikt fra departementet at kommunene selv har fått bestemme i ni av ti saker hittil i år.

– Det er kommunepolitikerne som kjenner hvor skoen trykker, og jeg er opptatt av å lytte til lokaldemokratiet. Tallene kunne nesten ikke vært tydeligere. Faktum er at vi har valgt å lytte til kommunepolitikerne i dobbelt så mange saker som den forrige regjeringen gjorde, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Antall innsigelsessaker har variert i løpet av de siste ti årene. Ifølge departementets egen oversikt behandlet regjeringen Stoltenberg totalt 281 saker i løpet av sin åtte år lange regjeringsperiode, mens Solberg-regjeringen har behandlet totalt 142 saker de siste fem årene.

Mens Stoltenberg-regjeringen ga kommune helt eller delvis medhold i 42 prosent av sakene, er tilsvarende tall for Solberg-regjeringen 81 prosent.

Mæland mener at innsigelser bare skal fremmes når det er nødvendig for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser, der tidlig dialog og interesseavveiing ikke har ført fram.

– Derfor har vi gitt alle fylkesmennene i oppgave å samordne statlige innsigelser. Regjeringen har en tydelig målsetting om å redusere antallet innsigelser til kommunale planer. Statistikken viser at politikken virker, sier Monica Mæland.