Norske gårdsbruk forsvinner raskere enn i EU

Norsk landbruk rasjonaliseres dobbelt så fort som i EU. Fortest går det i melkeproduksjonen der 991 bruk ble lagt ned i fjor.

Norske gårder blir stadig færre og større. Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall for norske jordbruksbedrifter viser ingen tegn til trendskifte i jordbruket. Rasjonaliseringen går langt raskere i Norge enn i EU, viser tallene. Mellom 1995 og 2003 kuttet landene som var i EU i 1995, antallet gårdsbruk med 15 prosent. I samme periode klarte Norge hele 30 prosent. Fra 2003 til 2005 kuttet det utvidede EU antall jordbruksbedrifter med sparsomme 1,85 prosent. Norge kuttet 9 prosent i disse årene, skriver Nationen. Og mens antallet gårdsbruk sank med 3,5 prosent i fjor, var nedgangen dobbelt så stor blant melkebøndene. I fjor forsvant hver 15. produsent.