Norsk Ståldag 2002 og STEELIT 2002 flyttes til Industridagene

Norsk Ståldag 2002 og STEELIT 2002 blir i år flyttet til Industridagene 2002. Norsk Ståldag, som er den viktigste møteplassen for den norske stålkonstruksjonsbransjen, vil bli avholdt 25. september i Norges Varemesses nye messe- og kongressenter i Lillestrøm. Om kvelden vil det bli Stålgalla (bankett) med kulturelle innslag. Dagen etter fortsetter arrangementet med STEELIT 2002 med tekniske presentasjoner av IT og IT-verktøy innen stål. Det var i fjor stor interesse for STEELIT-arrangementet som i år avholdes for 3. gang. Det vil også bli satt av et større areal til utstillinger / stands hvor ledende leverandører vil presentere sine produkter og tjenester. Gjennom samarbeid og deltagelse fra flere aktører i bransjen vil vi oppnå en større synergieffekt sier Thor Dahl og regner med enda flere deltagere på årets kombinerte arrangement. Han er leder av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som sammen med Norsk Stålforbund står bak arrangementet. Norsk Ståldag som i år arrangeres for 14. gang, er et åpent faglig og sosialt forum for fagfolk som arbeider med stålkonstruksjoner og er den naturlige møteplassen for ajourføring av kunnskaper, knytte til seg nye kontakter og gjenoppfriske gamle kontakter innen stålmiljøet. Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) som ble startet høsten 1986 har som formål er å arbeide for utvikling av stålkonstruksjonsteknikken og fremme bruken av stål som konstruksjonsmateriale. Hovedaktiviteten til foreningen er arrangement av kurs, faglige temakvelder, ekskursjoner og Norsk Ståldag og STEELIT-dag. Foreningen satser spesielt sterkt på arrangementer og kurs for å holde medlemmene oppdatert på stålstandarder og nye typer beregningsmetoder. Som medlem får en gratis adgang på temakvelder, rabatter på kurs, seminar og ekskursjoner. NFS er tilsluttet Norske Sivilingeniørers forening (NIF) og Norsk Stålforbund, som er en paraplyorganisasjon for stålprodusenter, stålgrossister, fabrikatører og ingeniører. Norsk Stålforbund er gjennom egne prosjekter og gjennom samarbeidsprosjekter både innen Norden og Europa med på å utvikle og hjelpe stålmiljøet og stålbrukerne i Norge, både generelt og gjennom mere direkte assistanse til bedrifter og enkeltpersoner. Norsk Stålforbunds internettside, www.stalforbund.com og Stålguiden, www.stalguiden.com, vil gi informasjon til bransjen, og vil kunne brukes til kommunikasjon og spørsmål av alle slag.