Illustrasjonsfoto: Foto: SNCF stock-photo

Norsk selskap skal drive BIM-strategi i Frankrikes største byggeprosjekt

Norske Catenda får rolle i fransk 37-milliardersprosjekt.

Frankrikes nasjonale jernbaneselskap SNCF har etablert en BIM-strategi for landets største jernbaneprosjekt, det 37mrd NOK (3,8 mrd Euro) store EOLE-prosjektet (Est Ouest Liaison Express), som skal bygge ut det franske regiontoget RER med linje E vestover.

Norske Catenda og britiske Opidis er valgt ut som leverandører til prosjektet.

SNCF innfører nå obligatorisk BIM i sine prosjekter. Landets største byggeprosjekt Øst-Vestekspressen (EOLE), har valgt FusionLive kombinert med en skybasert dokumenthåndteringsløsning og samhandlingsplattformen Bimsync fra norske Catenda.

- Vi er begeistret over posisjonen SNCF har tatt når det gjelder åpen BIM, og tror de vil ha stor effekt på den europeiske byggeindustrien og forandre den til det bedre. Samtidig er det svært inspirerende å jobbe sammen med SNCF og Opidis om et så stort prosjekt. Dette vil få positive ringvirkninger for alle Bimsync-brukere, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda i en pressemelding.

Linje E blir Frankrikes mest tilkoblede jernbanelinje, og det har et innovativt operativsystem som kommer til å la togene gå opp til 120 km/t under Paris.

Den nye linjen kobles gradvis på det eksisterende og tett trafikkerte linjenettet. I 2022 kobles strekningen Nanterre-la-Folie på, og i 2024 strekningen til Mantes-la-Jolie, og erstatter dermed nåværende linje J5 fra Mantes via Poissy, totalt 55 km i tettbygde strøk.

Hele infrastrukturprosjektet har en kostnad på 37 milliarder kroner (3,8 mrd Euro) og består av en rekke underprosjekter, som for eksempel flere nye togstasjoner, en sentralt plassert bygning som koordinerer all transport, bruer og både nye og renoverte togspor.

Kompleksiteten gjør overgangen til et dokumentsystem som håndterer BIM (bygningsinformasjonsmodeller) sentralt. Når BIM-funksjonaliteten rulles ut i alle deler av prosjektet, vil det bli gjennomført raskere samtidig som lønnsomheten øker og informasjonsutvekslingen flyter godt.