Kontraktsignering. adm. dir. Hans Gunnar Dokken, NJD og Beate Isetorp, områdedirektør, Jernbaneverket. Foto: Britt-Johanne Wang/Jernbaneverket.

Norsk jernbanedrift fikk kontrakt på Heggedal stasjon

Norsk jernbanedrift (NJD) og Jernbaneverket undertegnet torsdag en kontrakt verdt 37 millioner kroner for å bygge om og gjøre Heggedal stasjon mer effektiv.

Samtidig innkjør skal bidra til et bedre togtilbud for askerbøringene når Heggedal stasjon står klar midt i august neste år. Og oppstart skjer i juni neste sommer.

- At vi allerede nå har signert kontrakten, mer enn et halvår før oppstart, gir oss god tid til å planlegge jobben og sikre god gjennomføring, sier adm. direktør i Norsk jernbanedrift, Hans Gunnar Dokken i en pressemelding.

- Jernbaneverket skal gjennomføre tiltak som skal bidra til at trafikkveksten langs Spikkestadbanen i størst mulig grad tas kollektivt, sier områdedirektør Beate Isetorp i Oslokorridoren.

Hun legger til at et godt togtilbud med halvtimes avganger og doble togsett kan bidra til stedsutvikling i området. Men med halvtimesfrekvens må alle passasjertog krysse på Heggedal stasjon som er det eneste krysningspunktet på Spikkestadbanen. Alle systemkryssingene utløser krysslåsingstid på 60 sekunder med dagens NSB-94 signalanlegg.

Ombyggingen av stasjonen vil føre til at togene kan krysse raskere, som igjen fører til bedre punktlighet.

Fase 1 av prosjektet er i hovedsak realisert med ny gang- og sykkelbro og forlengelse av to plattformer for å kunne innfase lengre tog på Heggedal stasjon.