Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri inngår samarbeid med Metier OEC

Norsk Industri har inngått samarbeid med Metier OEC AS på kurs og sertifiseringer i prosjektledelse.

Norsk Industri inngår nå et samarbeid med Metier OEC, og initiativet har som målsetning å øke kompetansen til medlemmene i Norsk Industri innen prosjektledelse og -styring.

– En vesentlig del av omsetningen og aktiviteten for mange selskaper, for eksempel i leverandørindustrien til olje og gass, er gjennomføring av prosjekter. I disse krevende tider, vil investering i kompetanse hos ansatte gjennom etter- og videreutdanning danne et godt grunnlag for videreutvikling av selskapet og i mange tilfeller øke konkurransekraft og gjennomføringsevne, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass i en pressemelding.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Avtalen innebærer kurs og sertifiseringer i prosjektledelse som skal lede til bedre prosjekter for medlemmene av Norsk Industri.

– For industrien er det svært viktig å fokusere på kompetanseheving. Selv små forbedringer av hvordan prosjektene blir drevet, vil kunne ha en stor betydning for bunnlinjen i prosjektene. Vi håper at våre medlemmer vil få god nytte av vårt samarbeid med Metier OEC, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Ragnar Ek, direktør i Metier OEC. Foto: Metier OEC

– Vi opplever betydelig økt etterspørsel etter online kompetanseheving i disse tider. Både erfaringer fra kunder vi har jobbet med og internasjonale studier viser at selskaper som satser på god og konsistent prosjektledelse oppnår store forbedringer. Spesielt er det avgjørende at man øker basiskompetansen i hele organisasjonen, sier Ragnar Ek, direktør i Metier OEC, i meldingen.