Norsk Hyttelag vil ha valgfri stemmekommune for hytteeiere

Ved kommunevalg skal landets hytteeiere kunne velge stemmekommune. Det foreslår hytteeiernes interesseorganisasjon Norsk Hyttelag.

– Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen hvor de bor akkurat nå. Vi lever lengre, og flere tilbringer store deler av livet på hytta, sier generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor til Aftenposten.

Han legger til at mange hytteeiere nå betaler eiendomsskatt, og stadig flere legger igjen mer penger i hyttekommunen.

I tillegg blir en rekke store avgjørelser tatt uten at hytteeierne blir hørt, mener Bringsvor.

– Mange hytteeiere føler seg oversett. Enkelte steder opplever vi at politikerne ser på hytteeierne som noen det er fritt fram for å utnytte.

Norsk Hyttelag har utarbeidet tre ulike modeller: valgfri stemmerett, dobbel stemmerett eller delt stemmerett.

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder valglovutvalget som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Han mener forslaget er interessant.

– Dagens valglov er basert på at folk lever og bor på samme sted, men sånn er det jo ikke lenger. Mange bor et sted og jobber et helt annet. Og mange oppholder seg kanskje mer på hytta enn hjemme.

Han understreker imidlertid at utvalget ikke har tatt opp hytte-spørsmålet.