Fensfeltet i Telemark, der gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) har funnet store forekomster av sjeldne jordartselementer. Handout. Bildet inngår i NTBs tilbud til abonnenter på nyhetsfoto. Bildet skal kun benyttes i forbindelse med angitt sak. Foto: Rare Earths Norway / handout / NTB
Fensfeltet i Telemark, der gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) har funnet store forekomster av sjeldne jordartselementer. Handout. Bildet inngår i NTBs tilbud til abonnenter på nyhetsfoto. Bildet skal kun benyttes i forbindelse med angitt sak. Foto: Rare Earths Norway / handout / NTBRare Earths Norway / handout / NTB

Norsk Bergindustri vil ha mineralfond etter funn på Fensfeltet

Myndighetene må sikre kontroll av sjeldne jordarter gjennom å opprette et eget mineralfond, mener bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

Forrige uke ble det kjent at Europas største forekomst av sjeldne jordartsmineraler er funnet på Fensfeltet på Ulefoss i Telemark.

Norsk Bergindustri frykter investeringskostnadene med å få mineralene opp av bakken, kan bli for høye. De mener det må opprettes et mineralfond for å sikre kontroll på norske hender, skriver Altinget.

Frp og Høyre støtter forslaget, og regjeringen vurderer også muligheten for et statlig mineralselskap eller fond, ifølge avisen.

– Det er et paradoks at utvinning av kritiske mineraler ikke er en del av Grønt industriløft. Vi krever at mineralnæringen får tilgang til risikolån på linje med de som investerer i grønn teknologi, og vi etterlyser et statlig mineralfond, sier fagsjef for politikk og samfunn Lars Joakim Hanssen i Norsk Bergindustri.

– Uten statlig engasjement risikerer man at autokratiske land kan kjøpe nøkkelselskaper i Europa, og da er man like langt, sier han.