Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning for privatpersoner

Norkart lanserer en digital innbyggerløsning for byggesøknader slik at privatpersoner skal kunne levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen.

Det skriver Norkart i en pressemelding onsdag.

Det finnes allerede flere digitale byggesøknadsløsninger for profesjonelle søkere. Onsdag 16. september lanserte Norkart en løsning for privatpersoner.

– Jeg er så glad for at den første søknadsløsningen spesielt tilpasset private brukere er på plass. Dette er en viktig milepæl for digitalisering av byggesøknadsprosessen, sier Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, i pressemeldingen.

Norkarts løsning for privatpersoner, eByggesøk, skal veilede søkerne gjennom søknadsprosessen ved hjelp av konkrete spørsmål tilpasset den enkelte byggesaken. Brukeren trenger dermed ikke å lete etter relevant regelverk på egen hånd, skriver Norkart om den nye tjenesten.

– Å tenke at én løsning kan brukes av alle, er gammeldags og avleggs. Gjennom arbeidet med forbedring av veiledningen til byggereglene og ellers i digitaliseringsarbeidet har vi sett hvor stor betydning brukertilpasning har. Og når regelverket er så komplekst som på vårt område, er dette desto viktigere, sier Bjørnstad.

Brukstillatelse først

I første omgang lanserer Norkart muligheten til å søke om bruksendring gjennom eByggesøk.

– De fleste av oss søker kanskje kommunen om tillatelse til bygging eller endring én eller to ganger i løpet av livet. Regelverket er omfattende og kan være vanskelig å forstå. Eksempelvis er ikke alle huseiere klare over at boden de har innredet og tatt i bruk som soverom, er ulovlig, eller at kjelleren de har tatt i bruk som kjellerstue heller ikke er lovlig, men krever en søknad om bruksendring. Fordelen med å ha tillatelse til å endre bruken av et rom, er at man har dokumentasjonen i orden når man for eksempel skal selge, sier fagansvarlig Linn-Ida Ellingsen i Norkart.

Lanserer flere muligheter

I løpet av høsten 2020 vil Norkart også lansere muligheten til å kunne sende inn søknad om flere tiltak i eByggesøk-løsningen. Før utgangen av 2020 kan privatpersoner blant annet søke om å sette opp tilbygg til egen bolig, bygging av større garasjer og frittstående bygg, riving av bygg og deling/fradeling av eiendom, heter det i pressemeldingen.

Digitale byggesøknader benytter Direktoratet for byggkvalitets regelverksplattform på Altinn, Fellestjenester Bygg. Fellestjenester Bygg skal sikre at søknaden er komplett før den sendes til kommunen.

– For at kommunen skal kunne behandle en byggesøknad, må denne være komplett. Ved å sende byggesøknaden og nabovarselet digitalt, sparer man både tid og penger. I tillegg kontrolleres søknaden opp mot regelverket og sjekkpunkter som Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet, slik at det vil være enklere for privatpersoner å sende inn komplette søknader. Dette bidrar til raskere behandlingstid i din kommune, sier Ellingsen i pressemeldingen.