Norge pusher elektrisk utvikling

Selv om de elektriske maskinene fortsatt ikke dominerer maskinparken i Norge, har utviklingen innen dette området vært betydelig i vår lokale marked. I utlandet er ikke interessen like stor, men det er utvikling også innen dette markedet, og Norge er helt klart med på å pushe utviklingen i en mer elektrisk retning.