Troll A-feltet utenfor Bergen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Norge eksporterte for nær 1 billion i 2018

Den norske utenrikshandelen økte kraftig og endte på 999,8 milliarder kroner i 2018. Inntekter fra råolje og naturgass sto for halvparten av eksporten.

Økningen i utenrikshandelen med varer er på 16,2 prosent fra 2017, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Verdien av fastlandseksporten utgjorde 457,6 milliarder kroner, en økning på 9,3 prosent fra året før. Fra oljeindustrien, og da særlig råolje og naturgass, ble det eksportert for til sammen 542,2 milliarder kroner i løpet av fjoråret. Økningen for eksportverdien av råolje var på 18,8 prosent fra 2017, mens verdiøkningen for naturgass var hele 29,9 prosent. Økningen i eksportverdien av råolje og naturgass forklares først og fremst med vesentlig høyere priser.

Samtidig økte vareimporten med 4 prosent til 711,8 milliarder kroner. Det var dermed et handelsoverskudd på 288 milliarder – 63,5 milliarder mer enn i 2017 da overskuddet var blant de minste siden årtusenskiftet.

Samtidig førte høyere priser og økt volum til en vekst på 4,3 prosent for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner. Laks står alene for 70 prosent av denne eksportverdien. Også eksportverdien for metaller og raffinerte mineraloljeprodukter steg i 2018.