Administrerende direktør Idar Kreutzer I Finans Norge sier det igjen er tegn til at folks tror på egen økonomi er blitt styrket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nordmenn har større tro på egen økonomi

Frykt for økte renter førte til at nordmenn sparte mer penger i fjor. Nå viser nye tall at folks tro på egen økonomi er sterkere og at forbruket vil øke.

Det er den kvartalsvise undersøkelsen fra Finans Norge og Kantar TNS som viser hvilke forventninger nordmenn har til landets og egen økonomi etter årets andre kvartal.

I 2018 reagerte folk etter varslene fra Norges Bank om at renten skulle opp. Etter at troen på egen økonomi hadde vært svært høy, ble de spurte mer usikre på sin framtidige økonomi. På spørsmål svarte folk i undersøkelsen at de ønsket å spare mer om økonomien ble bedre. Dette har nå endret seg noe.

– De to siste kvartalene har vi kunnet måle et nesten like kraftig fall i spareønske, og en sterkere vilje knyttet til å kjøpe bolig, bil, oppussing og reiser, skriver Finans Norge i en pressemelding om den ferskeste undersøkelsen.

-God kontroll

Utviklingen blir tolket som at folk har vennet seg til tanken om renteendringer, men har tillit til at det vil skje kontrollert.

– Mange har tatt inn over seg signalene fra Norges Bank om at renten vil øke fremover, men gradvis og i små skritt. De fleste opplever at de har god kontroll på økonomien, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finan Norge.

Politisk sprik

Når det gjelder spørsmål om troen knyttet til utviklingen av landets økonomi, henger dette svært tett sammen med folks politiske tilhørighet. De som sier de støtter den rødgrønne opposisjonen er generelt mye mer negative til framtidsutsiktene i norsk økonomi enn dem som sier de støtter regjeringspartiene.

Også når det gjelder planene om gå til innkjøp av større anskaffelser, er tilhengere av regjeringspartiene langt mer optimistiske enn de som stemmer rødgrønt.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Undersøkelsen er gjort i perioden 8. til 14. mai og gjennomført blant et representativt utvalg på tusen medlemmer av befolkningen.