Nordmenn har forsiktig tro på privatøkonomien i 2020

Til tross for flere renteøkninger i 2019 har nordmenn flest forsiktig tro på egen privatøkonomi i året som kommer.

Over halvparten tror ikke det blir noen endring i egen privatøkonomi, mens 26 prosent tror på bedring, viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse på oppdrag fra SpareBank 1. 15 prosent tror økonomien blir dårligere.

Fremtidstroen er særlig tydelig når det gjelder boligprisene, ifølge undersøkelsen. 57 prosent tror prisene vil stige, mens bare 9 prosent tror på et fall i boligprisene. Resten tror prisene forblir mer eller mindre uendret.

Yngre folk er generelt mer positive til de økonomiske fremtidsutsiktene enn eldre.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk av et landsrepresentativt utvalg på 1029 personer over 18 år mellom 4. og 11. desember.