Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nordiske blikkenslagere skal redusere avfallet med 30 prosent

De nordiske blikkenslagerorganisasjonene får støtte til et prosjekt som skal redusere avfallsmengdene fra blikkenslagerverkstedene med 30 prosent.

Det skriver norske Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) i en pressemelding torsdag.

­­­– Vi ønsker å bidra til BNLs arbeid med sirkulærøkonomi og til en mer bærekraftig byggenæring. Det gjør vi ved å ta tak i en av de største miljømulighetene i blikkenslagerbransjen, nemlig reduksjon av mengden metallavfall, sier styreleder, Jan Henrik Nygård, i VBL.

De nordiske blikkenslagerorganisasjonene har fått innvilget sin søknad til Nordic Innovation om økonomisk støtte til utvikling og implementering av et nytt prosjekt som skal redusere mengden avfall fra nordiske blikkenslagerverksteder.

– Hver for oss er vi for små til å iverksette slike omfattende tiltak, men når vi slår oss sammen, representerer vi nær 1.600 blikkenslagerverksteder i Norden. Da blir vi en størrelse som virkelig kan gjøre en forskjell, sier Nygård i pressemeldingen.
Det er første gang de fire nordiske forbundene Plåt och vent i Sverige, Tekniq i Danmark, Samtok idnadarins på Island og VBL i Norge, samler seg om et felles prosjekt av denne størrelsen.

Prosjektet skal ledes av VBL, og innsamlingen av data om dagens situasjon begynner i juni. Selve hovedprosjektet starter opp 1. september, med avslutning 31. mars 2022.

– Vi har et mål om å redusere avfallet vårt med 30 prosent, det vil si 4-5.000 tonn per år. Det vil gi en merkbar reduksjon av bransjens miljøavtrykk, samt virke positivt på de enkelte bedriftenes bunnlinje, sier Nygård.